José van Aaken verlaat gemeente Roermond

Gemeentesecretaris José van Aaken

Het college van B&W heeft besloten afscheid te nemen van gemeentesecretaris José van Aaken. Burgemeester Rianne Donders: “Er lag en ligt een gigantische veranderopgave voor onze ambtelijke organisatie. We willen ontwikkelen naar een organisatie die flexibel is en in kan spelen op veranderingen, die luistert naar wat inwoners belangrijk vinden en die dienstverlenend en faciliterend is aan de samenleving. 
 
We hebben daarin grote stappen gezet samen met José. De organisatieontwikkeling komt nu in een nieuwe fase. Daarbij hebben we geconcludeerd dat er een verschil van inzicht is ontstaan over de koers en de wijze waarop we deze willen vormgeven. Wij bedanken José voor haar inzet en grote betrokkenheid bij onze organisatie en stad.
 
De gemeente Roermond gaat nu met spoed op zoek naar een interim gemeentesecretaris om de doorontwikkeling van de organisatie te borgen.

Uw Reactie
Uw Reactie