Aanbeveling herbenoeming burgemeester Rianne Donders - de Leest

Burgemeester Rianne Donders - de Leest

De gemeenteraad van Roermond heeft 24 september ingestemd met de herbenoeming van burgemeester Rianne Donders voor een nieuwe periode van zes jaar.

De burgemeester zelf reageerde verheugd: “Ik ben blij, trots en dankbaar met het vertrouwen dat de raad in mij heeft uitgesproken. Het voelt als een eer om nog zes jaar voor deze prachtige gemeente te mogen werken en mij in te zetten voor álle Roermondenaren. Ik hou van deze stad en haar inwoners.”

De aanbeveling wordt aan de Commissaris van de Koning in Limburg toegezonden. Deze stuurt de aanbeveling door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor van het nemen van een Koninklijk Besluit over de herbenoeming.

Uw Reactie
Uw Reactie