Uitstel van betaling voor huren gemeentelijk vastgoed

Het logo van de gemeente Roermond

De gemeente Roermond biedt de mogelijkheid aan huurders van gemeentelijk vastgoed om de betaling van huur uit te stellen (ook wel ‘opschorten’ genoemd). Hierbij maken wij onderscheid tussen commerciële huurders en huurders die ook subsidie ontvangen van de gemeente.  

Commerciële huurders

  • Commerciële huurders kunnen  eenmalig uitstel van betaling aanvragen voor de periode van  1 april 2020 tot maximaal 1 september 2020.
  • Het uitstel dient te worden aangevraagd door de vertegenwoordiger van de commerciële huurder.
  • De terugbetaling van de achterstallige huurgelden start per 1 november 2020.
  • De terugbetaling moet plaatsvinden binnen maximaal 12 maanden. 
  • Er wordt geen rente geheven over het achterstallige bedrag. 
  • Gemeente Roermond heeft als uitgangspunt dat de huur niet wordt kwijtgescholden. 
  • De aanvraag voor uitstel van betalen kan door de huurder worden gedaan via een mail naar het algemene mailadres van de gemeente, namelijk naar mail@roermond.nl.  Vermeld hier duidelijk bij voor welke huurperiode de uitstel zou dienen en voor welke bedrag. Ook dient er te worden aangegeven of er aan de terugbetalings-voorwaarde kan worden voldaan.

Huurders die ook subsidie ontvangen

  • Als de aan de subsidie verbonden resultaten niet of niet geheel zijn behaald, dan blijven de reeds gemaakt kosten (zoals huurkosten) voor subsidie in aanmerking komen. Dit betekent dat de subsidieontvanger in principe de huurkosten die zij normaliter vanuit de ontvangen subsidie betaalt dit ook gedurende de periode van coronamaatregelen mag doen.
  • Ook deze huurders mogen opschorting aanvragen waarbij er wordt getoetst aan dezelfde voorwaarden als bij de commerciële huurders.
  • Gemeente Roermond heeft als uitgangspunt dat de huur niet wordt kwijtgescholden. 

Hiernaast zijn er ook een aantal bijzondere situaties waar maatwerk geleverd dient te worden, bijvoorbeeld bij beheerorganisaties van wijkaccommodaties. Hierover neemt het college afzonderlijke besluiten. Daarbij wordt de relatie gelegd met  de doelstellingen en voorwaarden van het Corona – fonds.

Meer informatie


 

Uw Reactie
Uw Reactie