Landelijke campagne IkPas 2023: Zet je alcoholgebruik op pauze

In 2023 dagen verschillende inwoners uit Noord- en Midden-Limburg zichzelf weer uit door hun alcoholgebruik op pauze tijdens de uitdaging: IkPas. Deze landelijke campagne keert jaarlijks terug met de 30-daagse IkPas actie in januari ‘Dry January’. 

Patronen doorbreken

Door tijdelijk geen alcohol te drinken merk je welke rol alcohol (vaak onbewust) in je leven speelt. Door mee te doen met IkPas doorbreek je patronen en is alcohol niet meer zo vanzelfsprekend. Je wordt bewuster in het maken van een keuze om wel of geen alcohol te drinken. Veel deelnemers van IkPas ervaren naast het structureel minder drinken van alcohol ook positieve lichamelijke veranderingen; ze voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere huid. 

Achtergrond

Alcoholgebruik heeft niet alleen een grote impact op het individu, maar ook op de maatschappij als geheel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat alcoholgebruik de Nederlandse samenleving elk jaar tussen 2,3 tot 4,2 miljard euro kost. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten als gevolg van vroegtijdige sterfte, verlies aan kwaliteit van leven als gevolg van ziektes die met alcohol samenhangen en kosten van verkeersongevallen.

Meedoen!

Iedereen die mee wil doen en de voordelen zelf wil ervaren kan zich inschrijven voor IkPas 2023 via www.ikpas.nl/inschrijven. Bij inschrijving is er de mogelijkheid om een account aan te maken bij IkPas voor een eigen gepersonaliseerde IkPas-omgeving. Daarin vind je en eigen IkPas-coach en tips/advies gebaseerd op jouw situatie.