Meer mogelijkheden voor inwoners om Roermondse raad toe te spreken

Tot nu toe was er in Roermond één keer per zes weken een Sprekersplein waarop inwoners de leden van de gemeenteraad konden toespreken. De raad heeft onlangs echter besloten om vanaf 2023 het vergadersysteem iets aan te passen. Een afzonderlijk Sprekersplein wordt niet meer georganiseerd. Daarvoor in de plaats krijgen inwoners nu andere, ruimere, mogelijkheden om in te spreken. 

Over voorstellen die zijn geagendeerd voor commissies en/of raad kunnen inwoners inspreken tijdens de commissievergaderingen. De eerste commissievergaderingen in 2023 zijn op 23 t/m 25 januari. Willen inwoners de raad toespreken over niet-geagendeerde onderwerpen, dan kan dat tijdens de zogenaamde commissie-informatieavonden.

Het moet wel gaan over een onderwerp waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft en het mag niet gaan over zaken waarvoor bezwaar of beroep open staat. De volgende commissie-informatieavonden vinden plaats op dinsdag 14 en woensdag 15 februari 2023.

Inwoners die graag het woord tot de raad willen richten krijgen daarvoor 5 minuten tijd. Wilt u als burger inspreken, dan kunt u zich per mail aanmelden bij de raadsgriffie tót 17.00 uur op de dag vóór de bijeenkomst. Inwoners die zich aanmelden worden vooraan in het programma van die avond geplaatst en zijn kort na 19.00 uur aan de beurt. 

Data van alle commissievergaderingen en commissie-informatieavonden zijn te vinden op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot inspreken, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de raadsgriffie, per mail via griffie@roermond.nl of telefonisch via 14 04 75.