Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Jaarstukken 2019 beschikbaar

Het logo van de gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 de jaarstukken 2019 vastgesteld.  De jaarstukken 2019 zijn in te zien door op de volgende link te klikken: 

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2019 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2019 op: 

  • Gecombineerde Commissievergadering ‘BM/BS/RU 30 juni 2020 (avond)
  • Raadsbehandeling donderdag 9 juli 2020

De jaarstukken zijn voor een ieder verkrijgbaar tegen de in de legesverordening opgenomen tarieven.


 

Uw Reactie
Uw Reactie