Start werkzaamheden Kapellerlaan

Het project herinrichting Kapellerlaan is sinds 2017 in voorbereiding en nu start de uitvoering met het verwijderen van de bomen. Het project omvat naast het herinrichten van de Kapellerlaan ook het aanbrengen van 30 km verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat. 

Onderdeel van de herinrichting van de Kapellerlaan is het vervangen van de bomen. Vanwege het broedseizoen van vogels kan het verwijderen van de huidige bomen niet na 15 maart worden uitgevoerd. De bomen op de Kapellerlaan worden daarom vanaf woensdag 17 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021 verwijderd. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden wordt deze werkzaamheden in 2 fasen uitgevoerd; fase 1 ten noorden van de Prins Bernhardstraat en fase 2 ten zuiden van de Prins Bernhardstraat.

Verkeersmaatregelen en omleidingsroute

De aannemer voert de werkzaamheden uit vanaf 7:00 uur ’s ochtends tot ongeveer 17:00 uur. Gestart wordt met fase 1 en vervolgens werkt de aannemer van noord naar zuid. Tijdens het verwijderen van de bomen is in de betreffende fase geen auto- of fietsverkeer of parkeren mogelijk. Woningen en bedrijven blijven wel altijd te voet bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via de Koninginnelaan, Bredeweg en Karel Doormanstraat. Via de Prins Bernhardstraat kan men de Kapellerlaan op- en afrijden in de richting waar niet wordt gewerkt. Zodra een weggedeelte klaar is, wordt het weer opengesteld voor bestemmingsverkeer.

Hergebruik boomstammen

Het stamhout van de verwijderde bomen wordt hergebruikt. Een gedeelte gaat naar de informele speelweide bij het Lief-Vrouwenveld. Andere stammen gaan naar de speeltuin Kitskensberg en de scouting. In de groenstrook van de Prinses Marijkestraat wordt een begin gemaakt met de aanplant van nieuwe bomen. Deze werkzaamheden zijn kortdurend zonder veel overlast.

Meer informatie over het project herinrichting Kapellerlaan op de pagina 'Kapellerlaan' of bekijk de reportage en de animatievideo op YouTube brengen we de verbeterpunten voor u in beeld.

Uw Reactie
Uw Reactie