Wijziging kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023

De regering heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 personen tot 27 jaar niet meer mee tellen als kostendeler in de bijstand. Dat betekent dat mensen met een bijstandsuitkering in één huis kunnen samenwonen met iemand jonger dan 27 en een bijstandsuitkering, zonder dat dit consequenties heeft voor de eigen bijstandsuitkering. 

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd naarmate er meer mensen in één huis samenwonen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen. 

Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: ‘We kennen verhalen dat jongeren van 21 jaar soms het ouderlijk huis moeten verlaten, omdat ouders met een uitkering hen geen onderdak meer bieden uit vrees voor een lagere uitkering. Door deze norm los te laten, wordt voorkomen dat jongeren  gedwongen worden op zichzelf moeten gaan wonen, of in het ergste geval zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben. Ik ben blij dat de regering de kostendelersnorm afschaft per 1 januari 2023’.

Voor wie verandert de uitkering?

Mensen met huisgenoten jonger dan 27 jaar die niet naar school gaan krijgen vanaf 1 januari 2022 een hogere uitkering. 

Voor wie verandert de uitkering niet?

Voor mensen met huisgenoten van 27 jaar en ouder blijft de uitkering gelijk.  

Hoe weet u of er voor u iets verandert?

Iedereen met een uitkering en huisgenoten krijgt een brief van ons. In de brief leggen we uit of er voor u iets verandert.