Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Denk mee over locaties voor nieuwe elektrische laadpalen

Gemeente Roermond streeft ernaar dat iedereen die elektrisch wil rijden, toegang heeft tot een laadpunt in de buurt van zijn of haar woning. Omdat niet iedereen een eigen oprit of garage heeft, wil de gemeente meer openbare laadpunten maken.  

De behoefte aan nieuwe laadlocaties groeit snel. Hierdoor wordt het voor elektrische autorijders steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden. Met behulp van slimme data gaan we meerdere laadpalen tegelijk plaatsen, wellicht ook bij jou in de buurt. De gemeente zoekt naar 90 nieuwe locaties. En daarvoor kunnen we jouw hulp gebruiken!

Waar moeten volgens jou de nieuwe elektrische laadpalen komen?

Wil je meedenken over de laadlocaties? Vanaf 2 mei tot 23 mei 2022 kun je reageren via de interactieve kaart.

Wat is een interactieve kaart?

Een interactieve kaart geeft een duidelijk beeld van de bestaande en geplande laadpalen in Roermond. De laadbehoefte en alle mogelijke laadlocaties in de gemeente worden hier zichtbaar gemaakt. Je kunt dus snel zien wat de voorgestelde, nieuwe laadlocaties zijn en je mening geven. Ook kun je in de kaart een suggestie geven voor een andere locatie. Op deze manier kunnen we samen een doordachte keuze maken. 

Hoe zijn de voorgestelde locaties bepaald?

De locaties die wij voorstellen zijn gebaseerd op specifieke cijfers en voorwaarden. Denk hierbij aan gegevens over de verwachte laadbehoefte, verspreiding van de laadpalen, hoe makkelijk het is om een parkeerplaats te vinden, mogelijkheden voor het leggen van kabels, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Als jij een nieuwe locatie voorstelt die ons geschikt lijkt, toetsen we deze aan de voorwaarden.

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien zullen dan zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn. Om dat aantal te halen zullen er iedere dag ruim 100 geplaatst moeten worden.

We weten dat de druk op de publieke laadpalen groot is. Waar een aantal jaar geleden nog voor iedere elektrische auto een openbare laadpaal beschikbaar was, moest in 2021 iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's. 

Door deze scheefgroei wordt het voor mensen met een elektrische auto steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden. Door meerdere laadpalen proactief te plaatsen, gaan we als gemeente een inhaalslag maken en zijn we beter voorbereid op de groei van elektrische vervoer de komende tijd. 

Een laadpaal wordt geplaatst bij twee parkeervakken. Dit betekent dat op dit parkeervak alleen maar elektrische voertuigen mogen staan die aan het opladen zijn. Het lijkt dus logisch om te zeggen dat er een parkeerplek voor fossiele auto’s verloren gaat. De kans dat je een parkeerplek vindt blijft echter gelijk. Het aantal parkeerplekken blijft namelijk gelijk en het aantal auto’s ook. Wel neemt de flexibiliteit van het parkeren af. Fossiele auto’s kunnen immers niet parkeren op de plek die gereserveerd is voor het laden van elektrische auto’s. Bij onze voorstellen van locaties in de interactieve kaart hebben we daar rekening mee gehouden door zoveel mogelijk laadpalen te plaatsen op locaties waar het makkelijk is om een parkeerplek te vinden. 

Deze aanpak heeft meerdere voordelen. Het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de prognosedata in de kaart zorgt er onder andere voor dat er sneller palen geplaatst kunnen worden, er minder tijdrovende procedures doorlopen hoeven te worden en dat het laadnetwerk toekomstbestendig blijft. Mensen die een elektrische auto overwegen gaan sneller tot aankoop over als ze zien dat de laadmogelijkheid in hun omgeving al geborgd is. Tenslotte kan met de interactieve kaart omwonenden gevraagd worden wat zij vinden van de laadlocatie. Zo kan u uw mening geven over de laadlocaties waardoor we tot betere laadlocaties kunnen komen en wordt u niet verrast met een paal voor de deur. 

De gemeente kiest de locatie van een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte. Hierbij is al rekening gehouden met onder meer de spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid.