Waterstand Maasnielderbeek erg laag

Waterstand Maasnielderbeek

2020 is voor het vierde jaar op rij een bijzonder klimaatjaar. Naast hoge temperaturen zijn er lange periodes van droogte, waardoor we te maken hebben met een neerslagtekort. De afgelopen weken is er weliswaar weer meer neerslag gevallen, maar dit is nog steeds te weinig om de grondwaterstanden aan te vullen. Eind september kende de omgeving Roermond een neerslagtekort van zo’n 300mm. Normaalgesproken is er in de periode van oktober tot maart een neerslagoverschot, waardoor de grondwaterstanden weer kunnen herstellen. Dit najaar was echter erg droog. De grondwaterpeilen zijn daardoor 70-75 cm lager dan normaal, waardoor beken en wateren droogvallen. In de omgeving van Roermond is dit zichtbaar aan de waterstand van de Roer en de Maasnielderbeek. De Maasnielderbeek stroomt door verschillende wijken. Omwonenden zien dat de waterstand nu zelfs lager is dan in de zomer en vragen zich af hoe dit kan.

Eén oorzaak is dat de waterstand van de Maasnielderbeek in de zomermaanden is aangevuld met grondwater. De Maasnielderbeek is in het stedelijk gebied erg kwetsbaar voor verdroging. Door het aanzetten van grondwaterpompen is een extreme daling van het waterpeil tegengegaan. Het is echter niet toegestaan om onbeperkt grondwater op te pompen. Daarom zijn de pompen in het najaar uitgezet. 

Een andere factor die ervoor zorgt dat de waterstand van de Maasnielderbeek verder daalt is dat er minder water wordt aangevoerd vanuit de bron van de beek. De Maasnielderbeek wordt gevoed door kwelwater. Kwelwater is grondwater dat aan de oppervlakte komt. In het begin van de zomer was er nog aanvoer van kwelwater, omdat het grondwater door buien in de winter was aangevuld. Door de aanhoudende droogte is de grondwaterstand zover gedaald dat er nauwelijks nog kwelwater de beek in stroomt. We hopen dat er de komende maanden een periode met veel regen komt waardoor de grondwaterstanden weer aangevuld worden.

Waterschap Limburg en de gemeente Roermond werken samen in het monitoren van het waterpeil. Waar mogelijk worden er maatregelen genomen om het water in de Maasnielderbeek zo lang mogelijk vast te houden. Bewoners van Roermond kunnen ook een steentje bijdragen in de strijd tegen de droogte. Bijvoorbeeld door tegels in de tuin te vervangen door groen. Het water kan dan in de bodem wegzakken. Ook is het mogelijk om regenwater dat nu nog via de regenpijpen wordt afgevoerd naar het riool op te vangen in de tuin. Hiervoor kan een subsidie worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op www.waterklaar.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie