Maatregelen tegen het coronavirus

  Nederland in “Lockdown” om het COVID-19 virus onder controle te krijgen

  We zien momenteel een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers, het aantal IC- en ziekenhuisopnamen en ook het aantal verpleeghuizen waar besmettingen geconstateerd zijn nemen toe. We stevenden af op een flinke toename van het aantal besmettingen dat hoger kan zijn dan in maart dit jaar. Op dit moment wordt de zorg zwaar belast. Er is sprake van uitgestelde zorg, zorg moet noodgedwongen worden afgeschaald en behandelingen worden uitgesteld. Deze situatie is voor het kabinet reden geweest om met een stevig maatregelenpakket te komen dat vanaf 15 december is ingegaan en tenminste duurt tot en met 19 januari 2021. 

  Contacten tot het minimum beperkt; Blijf thuis.

  Het maatregelenpakket is erop gericht onze contacten tot het minimum te beperken. Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Dat is een effectieve manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.

  Veelgestelde vragen

  De aangekondigde maatregelen zorgen voor veel vragen. Kijk voor antwoorden op vragen over de nieuwe maatregelen en de aanpak van het COVID-19 virus op de website van de rijksoverheid. Wij ontvangen als gemeente inmiddels ook veel vragen. Om u op weg te helpen vindt u hieronder een overzicht van veelgestelde vragen met beantwoording. Deze zijn per hoofdonderwerp bij elkaar gezet. 

  Sport en ontspanning

  Mag ik nog sporten?

  In een binnenruimte sporten is niet toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat alle sportscholen, zwembaden en gymzalen dicht zijn. Buiten mag nog gesport worden met maximaal 2 mensen, zo lang onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er worden geen wedstrijden gespeeld. Voor topsporters gelden uitzonderingen. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Publiek bij sport is niet toegestaan. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

  Mogen er meerdere tweetallen tegelijk op dezelfde locatie sporten?

  Ja. Het is mogelijk dat meerdere tweetallen gebruik maken van dezelfde buitenomgeving. Dit mag echter niet georganiseerd zijn of begeleid. Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.

  Wijkaccommodaties 

  Is het wijkgebouw nog open?

  Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum mag alleen geopend zijn voor besloten, georganiseerde activiteiten voor kwetsbare personen. Zoals dagbesteding voor kwetsbaren.

  Wat zijn ‘kwetsbare personen’?

  Dat zijn onder andere senioren en/ of mensen met een slechte gezondheid of beperking. 

  Winkels en verkoop

  Mag ik nog kerstbomen verkopen?

  Verkoop van kerstbomen en bloemen mag nog, zolang dit buiten plaats vindt. Hierin is leidend dat het verkooppunt al bestond vóór inwerkingtreding van de “lockdown”.

  Mijn winkel is gesloten mag ik buiten voor mijn winkel wel spullen verkopen?

  Nee. Als uw winkel gesloten moet zijn mag er ook geen verkoop of afhaal plaatsvinden. Bezorgen mag wel. 

  Mijn winkel is gesloten, mogen klanten producten komen afhalen?

  Afhalen mag alleen voor winkels in doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten) en bibliotheken, van vooraf bestelde of gereserveerde artikelen. Daarnaast blijven alleen voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops de al geldende afhaalmogelijkheden gelden. Dat betekent dat bij horecagelegenheden enkel verkoop voor gebruik anders dan ter plaatse mag plaatsvinden. 

  Ik wil graag private shopping aanbieden voor individuele klanten, mag dat?

  Nee. Als uw winkel gesloten moet zijn mag, deze ook niet worden opengesteld voor individuele klanten.

  Kan ik nog voer voor mijn dieren halen in de dierenzaak?

  Ja. Dierenspeciaalzaken mogen geopend zijn. 

  Ik wil winterbanden op mijn auto laten leggen, mag dat?

  Ja. Locaties voor het onderhoud of reparatie van goederen (dus ook uw auto) mogen geopend zijn. Voor plaatsen met meerdere functies, zoals een fietsenhandel met een werkplaats voor reparatie en herstel van fietsen, geldt dat de plaats alleen open mag voor zover het die functie en de daarvoor benodigde locatie betreft. Zo mag in de autobranche de werkplaats wel open worden gesteld maar de showroom niet.

  Reizen

  Moet ik in quarantaine als ik uit het buitenland kom?

  Reist u (terug) naar Nederland uit een land of gebied met een oranje reisadvies door veel coronabesmettingen? Dan blijft u 10 dagen thuis als u weer in Nederland bent (in thuisquarantaine). Kijk voor vertrek naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk hier de situatie in het land waar u bent.

  Horeca

  Mag ik zelf meegenomen eten nuttigen op mijn hotelkamer?

  Dit is afhankelijk van de regels in het hotel. Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel. Net als thuis mogen maximaal 2 personen op bezoek komen in uw hotelkamer. 

  Mag de coffeeshop nog geopend zijn voor afhaal van softdrugs?

  Ja. Voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshopszijn de al geldende afhaalmogelijkheden van toepassing.

  Contactberoepen

  Mag ik nog naar de fysiotherapeut of tandarts?

  Ja. Alleen medische contactberoepen mogen aan het werk. Zoals de tandarts, de fysiotherapeut en de dienrenarts. 

  Mag ik nog naar de kapper of schoonheidsspecialiste?

  Nee. Uitoefening van alle niet-medische contactberoepen is niet toegestaan. Het gaat om bijvoorbeeld masseurs , medewerkers in uiterlijke verzorging (zoals de kapper, schoonheidsspecialist of pedicure), medewerkers in alternatieve geneeswijzen (zoals een acupuncturist of homeopaat), sekswerkers. Een pedicure mag bijvoorbeeld wel een medisch noodzakelijke behandeling uitvoeren.

  Informatie voor ouders

  Ik heb geen kinderopvang, wat kan ik doen?

  Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

  Afval

  Is het milieupark nog open?

  Ja, kijk voor meer informatie bij 'Afval inleveren'.

  Waar kan ik overtredingen melden?

  Kijk hier voor meer informatie.

  Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Op dinsdag 1 december ging de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in.

  De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord is ingetrokken. Bekijk hier het intrekkingsbesluit:

  Uw Reactie
  Uw Reactie