Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Mantelzorgwaardering 2020 aanvragen

Als u zorgt voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind of ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor deze mantelzorgers.

Voor volwassen mantelzorgers gaat het om een bedrag van € 175,- en voor mantelzorgers tot 18 jaar is dit € 40,-.

Welke voorwaarden gelden hierbij?

 • De mantelzorg wordt verleend aan een ingezetene van de gemeente Roermond. 
 • De mantelzorger verleent minimaal drie maanden minstens acht uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
 • De hulpvrager verblijft niet in een 24 uurs woonvoorziening.
 • De waardering wordt 1 keer per jaar verstrekt per ingezetene van de Gemeente Roermond.
 • De aanvraag is ingediend tussen 1 april van het betreffende kalenderjaar en 1 april van het daaropvolgende jaar.

Hoe kan ik deze aanvragen?

 • Heeft u in een eerder jaar een mantelzorgwaardering toegekend gekregen?
  Dan krijgt de hulpvrager het aanvraagformulier in april 2020 automatisch toegestuurd. 
 • Gaat u voor de eerste keer een mantelzorgwaardering aanvragen? 
  Neem dan contact op met de gemeente Roermond om een aanvraagformulier aan te vragen. Dat kan via e-mail aan mail@roermond.nl. Telefonisch aanvragen kan via 14 0475 (bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur). 

De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier samen in. Op basis van het ingevulde vragenformulier toetst de gemeente of aan de voorwaarden wordt voldaan. U ontvangt een brief of u in aanmerking komt voor de waardering. We maken de geldelijke waardering over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag vervolgens zelf overmaken aan de mantelzorger.

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie