Project: N280 verbindt

Werk in uitvoering aan de N280

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland. Om stad en omgeving goed bereikbaar te houden, is herinrichting van de N280 noodzakelijk. In 2019 is begonnen met het traject bij Roermond tussen afrit Horn en Sint Wirosingel. Het deel tussen Leudal en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler volgt later.
Vernieuwing van de N280 leidt tot een aantal verbeteringen, zoals de doorstroming en veiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van Roermond en een betere leefomgeving.

Voor de actuele stand van zaken en de omleidingen verwijzen wij u graag naar de projectwebsite: www.N280verbindtroermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie