Nieuwjaarstoespraak burgemeester Onno Hoes

Op dinsdagmiddag 3 januari stonden de deuren van het stadhuis open voor de nieuwjaarsontmoeting. Het was een moment om stil te staan bij wat achter en voor ons ligt. Bij die gelegenheid hield waarnemend burgemeester Onno Hoes zijn nieuwjaarstoespraak. Deze kunt u hieronder teruglezen. 

Nieuwjaarstoespraak 2023 waarnemend burgemeester Onno Hoes 

Dames en heren,

Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsontmoeting in ons stadhuis;  úw stadhuis en sinds enige tijd ook míj́n stadhuis. Een huis van de stad waarin volksvertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers iedere dag hun uiterste best doen om ideeën en plannen die onder inwoners en ondernemers ontstaan samen met u te verwezenlijken. Dat is een eervol proces waaraan met hartstocht gewerkt wordt heb ik gemerkt.

Fijn dat we hier samen zijn om het nieuwe jaar in te luiden. Ik wens u en uw naasten namens het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie een gelukkig en gezond 2023 toe.

Ik hoop dat u allemaal, ondanks de zorgen die er zijn in deze tijd, fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling hebt gehad met de mensen die u dierbaar zijn. Soms moet je alle grote problemen even proberen te vergeten en je geluk zoeken in de kleine dingen die de feestdagen in december zo bijzonder maken. Het zijn niet voor niets de dagen waarop we kleine lichtjes aan doen, zowel letterlijk als figuurlijk, en daarmee de donkerte verjagen.

Vijftig dagen geleden, op 15 november 2022, begon ik als waarnemend burgemeester van deze mooie stad Remunj. En inmiddels hebben we de grens van 60.000 inwoners bereikt.  Het is een mijlpaal waar we trots op zijn en dat mogen we ook best uitstralen. 
Veel gemeenten hebben te maken met krimpscenario’s met negatieve effecten op allerlei dagelijkse en noodzakelijke voorzieningen. Zo niet Roermond dat nog steeds gestaag groeit. Niet in het minst doordat onze mensen dagelijks voor u klaar staan om de kleine ongerieven te verhelpen en met daadkracht en ondernemerschap de grote uitdagingen aan te pakken. En dan voel je je als inwoner serieus genomen en wil je hier graag wonen en werken. En daarom blijven we, ondanks de stikstofbeperkingen, volop plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen maken.

Mensen vragen weleens: is er een verschil tussen een ‘gewone’ burgemeester en een burgemeester die waarneemt. Nee dat is niet zo, een waarnemend burgemeester heeft dezelfde bevoegdheden als iedere andere burgemeester.  Wel is het zo dat een waarnemend burgemeester benoemd en geïnstalleerd wordt door de Commissaris van de Koning en niet door de Kroon. Maar het plotselinge vertrek van burgmeester Donders – de Leest noopte de Gouverneur om een waarnemer aan te stellen. In dit geval ook nog eens iemand die een specifieke opdracht meegekregen heeft. En die opdracht is gericht op een goed functionerend en toekomstbestendig openbaar bestuur in Roermond en de daarbij passende bestuurlijke verhoudingen. Oftewel … en nu zeg ik het in mijn eigen woorden:  als we in Roermond de inwoner en ondernemer centraal willen blijven stellen, moeten we onze processen en procedures daarop afstemmen, zonder natuurlijk te tornen aan de basisvereisten van een betrouwbare overheid. 

En wat we ook echt moeten doen: in de onderlinge discussie meer benoemen wat ons bindt dan wat ons scheidt. Of het gisteren beter of slechter was is niet relevant, het gaat er om dat het vandaag en morgen goed is. Wat personen of partijen in het verleden gedaan of gezegd hebben is voor mij ook niet relevant. De stad verdient een voortvarend bestuur, gebaseerd op een stevige sociale, duurzame en economische agenda en ook nog eens binnen een financieel sluitend perspectief. En iedereen die daaraan kan bijdragen is wat mij betreft welkom. Roermond is een stad tussen twee rivieren maar laten we er niet in verzuipen omdat we niet kunnen zwemmen. Juist wij zijn de krachtige bouwers en ontwikkelaars die laten zien waartoe Limburgers in staat zijn. Met de nuchterheid van Noord en de charme van Zuid vormen we als Midden Limburg de ideale brug.

Als alles volgens planning verloopt zal de gemeenteraad in maart de profielschets voor de nieuwe burgemeester vaststellen. Medio dit jaar kan de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester dan haar of zijn intrek nemen in dit prachtige stadhuis.

Dames en heren,

Twee jaar op rij kon deze nieuwjaarsontmoeting niet doorgaan. U bent het vast niet vergeten: quarantainemaatregelen, afstand houden, boosteroffensief, anderhalve-meter-samenleving, omikronvariant, wappies, harde lockdown…. het zijn slechts enkele woorden. Woorden die ons voor altijd blijven herinneren aan het Coronavirus en aan een periode die ons normale leven twee jaar lang heeft ontregeld. 

Corona zorgde ook voor scherpe tegenstellingen in onze maatschappij en voor een afnemend vertrouwen in de overheid, instituties en zelfs in de wetenschap. Dat zagen en zien we ook bij andere grote onderwerpen waar het leek te gaan om bijvoorbeeld stikstof maar waar een bredere kloof tussen stad en platteland, tussen Randstad en regio bloot kwam te liggen. De omgekeerde Nederlandse vlaggen waren daarvan het symbool. 

Maar 2022 heeft ook de internationale samenleving bepaald want in de nacht van 23 op 24 februari viel Rusland met bruut geweld Oekraïne binnen. Een nieuwe oorlog in Europa, wat we altijd dachten dat niet kon gebeuren, gebeurde toch. Duizenden slachtoffers, vaak onschuldige burgers zoals u en ik. Ook veel jonge mannen, vaak kinderen nog, die vermomd werden als strijder aan het Russisch front. Naar het front of onderduiken. Anno 2022. Onbestaanbaar tachtig jaar na de Duitse bezetting, zo dachten we. Een nieuw, gitzwart hoofdstuk, is aan ons geschiedenisboek toegevoegd en helaas nog niet afgesloten. Een oorlog met enorme consequenties, wereldwijd. En natuurlijk merken wij dat ook. Door de oorlog kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Ook naar Nederland. Hier in Roermond worden, verdeeld over drie opvanglocaties en bij particulieren, zo’n 400 Oekraïense burgers opgevangen. Langs deze weg wens ik hen heel veel sterkte toe in deze voor hun zo moeilijke tijd. Ik wil ook iedereen bedanken die betrokken is bij de  opvang en de hulp die wordt verleend. Dank voor uw medemenselijkheid. En met u hoop ik oprecht dat de kracht, de moed en het doorzettingsvermogen van de Oekraïense burgers zal leiden tot een spoedig einde van deze gruwelijke oorlog. 

Ook in de opvang van asielzoekers en statushouders dragen wij ons steentje bij. In een ongelofelijk korte tijd, ongeveer een week, waren we in augustus in staat een opvanglocatie in het Roermondse Veld in te richten, samen met het Rode Kruis.
Aanvankelijk bedoeld voor drie maanden, inmiddels verlengd tot maart 2023. Ook hier, namens het gemeentebestuur, dank aan alle vrijwilligers en professionals die hieraan bijdragen. En komende weken ga ik op alle opvanglocaties persoonlijk langs om iedereen een hart onder de riem te steken zo aan het begin van een nieuw hoopvol jaar.  

Zoals ik al zei, het jaar 2022 verliep heel anders dan we hadden verwacht. De Russisch-Oekraïense oorlog die eigenlijk geworden is tot een oorlog van de wereld tegen Rusland, dwingt ons om nog meer te kijken naar onder andere de energie-afhankelijkheid van minder democratische landen. Gek genoeg leidt dit dan tot een onvervalste stijging van de verduurzaming van de wereld. Een oorlog die onbedoeld leidt tot het stopzetten van de verarming van onze planeet. Vergroening van de industrie, isolatie van woningen, energiebesparingsmaatregelen door deuren van winkels niet meer wagenwijd open te zetten en voortaan weer een trui aan te trekken in huis in plaats van het gas er door heen te jagen.  Maar helaas zijn die maatregelen niet voor iedereen een afdoende oplossing. Want wat je ook doet, de rekening stijgt gewoon maand na maand.

Met instemming van de gemeenteraad werd onlangs een Lokaal Fonds Aanpak Energiearmoede ingericht. Via dit fonds is een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra ondersteuning aan inwoners, lokale ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te bieden. U gaat hier op korte termijn – via onze communicatiekanalen - meer over horen. Ook voor een ander project heeft de raad een flink budget beschikbaar gesteld: Zon Op Je Dak. Dit project voorziet, via een gemeentelijke lening, in totaal 800 huishoudens in Roermond van zonnepanelen.  
Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij samen met vele andere partijen, een bijdrage leveren aan een structurele energiereductie.

Wat ook heel mooi en hartverwarmend is, zijn de vele initiatieven waarbij inwoners in onze stad aandacht voor elkaar hebben en er ook echt zijn voor elkaar. Denk aan de initiatieven en inzamelacties voor de Voedselbank en de Kledingbank, de Kerst-In in het Sjoolpad, en allerlei kleine activiteiten in wijken en buurten. Roermond is een zeer sociale stad met vele zichtbare en nog meer onzichtbare initiatieven om elkaar tot steun te zijn. U bent er voor elkaar en dat is voor velen een enorme steun. Op al die initiatieven en saamhorigheid zijn wij ontzettend trots. Dank aan iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen. En daar waar nodig geeft de gemeente ook hierbij een steuntje in de rug vanuit ons sociaal beleid.

Ik spreek de wens uit dat we in het nieuwe jaar goed voor elkaar zorgen en dat we samen -  college, raad, ondernemers, inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties ……. verder bouwen aan een mooie toekomst voor onze stad Roermond. Een stad met ambities en daadkracht en waarin we elkaar niet loslaten.

Waar t gouden beeld in ’t zonlicht staat
Op hoogen torentrans
De Maas met Roer verenigd gaat
In lichten golvendans
Hoera, daar ligt mijn vaderstad,
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad,
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar ’t koepeldragend Munster rijst
Met torens rijk gesierd
Het volk der muzen schoonheid prijst
Met spel en zangen viert
Hoera, daar ligt mijn vaderstad,
Mijn oud en trouw Roermond!
Hoera, daar ligt mijn vaderstad,
Mijn oud en trouw Roermond!

Met deze woorden ga ik afsluiten en ik wil graag met U een toost uitbrengen. Laat 2023 een goed jaar zijn voor u en uw dierbaren.

Een gelukkig en gezond nieuwjaar.     

Roermond, 3 januari 2023
Onno Hoes
Waarnemend burgemeester Roermond