Nieuwjaarstoespraak 2021 burgemeester Rianne Donders - de Leest

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Donders

Ieder jaar mag ik een nieuwjaarstoespraak houden in ons stadhuis tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie met inwoners, verenigingen, gemeenteraad en vele anderen. Helaas kan dit nu niet vanwege de coronamaatregelen. Daarom dit jaar een toespraak via deze weg.

Hieronder vindt u de tekst van de nieuwsjaarstoespraak. 
(Het gesproken woord in de video kan afwijken van onderstaande tekst)

Beste inwoners van Roermond,

Namens onze gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onze medewerkers wil ik u allemaal een heel gelukkig en gezond 2021 toewensen. Zoals u kunt zien zit ik in een lege raadzaal. Een ervaring die we in het afgelopen jaar helaas vaker hebben gehad. Want wat een jaar hebben we gehad. Ik denk dan ook met weemoed terug aan de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar. Alle deuren van het stadhuis geopend, de zalen gevuld met mensen die ons en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensten. En tegelijkertijd was het ook een moment waarop vooruitgekeken werd naar een jaar waarvan we dachten dat er heel veel grote dingen zouden gebeuren in de stad. Grote evenementen, ik noem bijvoorbeeld The Passion of de Biënnale, Solar en tal van andere hoogtepunten.

We hebben ernaar uitgekeken, we hadden een campagne bedacht…… Come together Roermond, waarmee de sociale verbinding onder al deze evenementen zou worden gelegd. Hoe anders heeft het uitgepakt. In ieder geval… de campagne bleef. En die liet ons zien dat de stad Roermond met al haar inwoners en ondernemers in staat is in tijden van onverwachte en negatieve ontwikkelingen goede dingen te doen. Voor elkaar en met elkaar.

Talrijke initiatieven van mensen naar elkaar toe hebben we voorbij zien komen. Dat tekent onze stad. Dat tekent ook onze veerkracht.

Het afgelopen jaar, met in maart voor de eerste keer een lockdown, bleef een heel bijzonder jaar. Met af en toe wat meer ruimte. Maar aan het einde van vorig jaar en ook nu in het begin van dit jaar, zitten we in een nieuwe lockdown. We voelen ons beperkt in onze ruimte en onze vrijheid en in onze ontmoetingen met elkaar. 

Ik zei het net al, ook in deze raadzaal moesten we op een andere manier vergaderen. We vergaderen nu digitaal, we kunnen elkaar daarbij alleen via een scherm zien. We hebben allemaal gemerkt hoe moeilijk dat is. Maar ondanks al die dingen die anders zijn, zijn er ook heel veel dingen die goed zijn gegaan in het afgelopen jaar.

Er is op heel veel terreinen hard doorgewerkt aan onze stad. In de crisis maar vooral ook gericht op na de crisis. Het herstellen van de gevolgen van de coronacrisis zal voor het komende jaar een grote opgave zijn. Zorgen voor een krachtig herstel waarvan de kaders nu nog niet precies helder zijn. Het herstel van de economie, de lokale economie in de volle breedte is een grote opgave waarvan we nu nog niet precies weten hoe die eruit gaat zien.

Natuurlijk heeft dit effect op onze gemeentelijke financiën. Maar ook in het sociale domein, in onze sociale structuur, in ons verenigingsleven, de cultuursector, in het onderwijs……. Overal zullen de effecten van deze crisis merkbaar zijn. 

En we moeten ook aandacht hebben voor de groepen die het extra zwaar hebben gehad. De jongeren bijvoorbeeld. Die hun leven zo anders hebben zien worden in het afgelopen jaar dan dat wat past bij hun generatie. Ook voor hen is deze pandemie een moeilijke en onwerkelijke situatie geweest en is dat nog. Er is veel van hen gevraagd. En velen van hen hebben zich heel goed gehouden aan de opgave die van hen verwacht werd.

Roermond heeft een rijk en gevarieerd verenigingsleven waar we trots op zijn. Een belangrijk fundament onder onze samenleving. Het verenigingsleven zorgt voor verbinding van mensen met elkaar. Het coronavirus heeft een stevige wissel getrokken op ons verenigingsleven. En ook dat zal na deze crisis hersteld moeten worden. Dat geldt ook voor onze theaters, voor onze bioscopen, ontmoetingsplekken waar mensen elkaar niet konden treffen op manieren zoals ze dat gewend zijn. Er zijn hier en daar misschien wel verenigingen omgevallen….. leden gestopt, contributies niet betaald. U kunt het allemaal wel invullen.

Ook voor de evenementen die het afgelopen jaar niet hebben kunnen doorgaan is het allerminst zeker of ze in dezelfde vorm het komend jaar wel kunnen doorgaan. En van het eerste grote evenement in het nieuwe jaar….. de vastelaovend….. zijn alle activiteiten al stilgelegd.

En dan kunnen we nog niet verder kijken dan maart. We zullen dan moeten bezien wat er in het komend jaar wel kan en onder welke condities.

Een ongekende situatie in Roermond en ver daarbuiten en het herstel daarvan wordt voor ons allemaal een grote klus. De gemeente kan dit niet alleen….. de rijksoverheid kan dit niet alleen….. de provincie kan dit niet alleen…. het land kan dit niet alleen.

We hebben de draagkracht van mensen nodig om te zorgen dat we de verbindingen en het herstel met elkaar kunnen maken en oppakken. De schouders eronder. Opnieuw werken aan een vitale stad, in alle opzichten.

Dat gaat Roermond lukken, daar ben ik van overtuigd. Roermond heeft door de eeuwen heen haar veerkracht vaak bewezen. Ook onder moeilijke omstandigheden. En dat gaat ons nu ook weer lukken.

Want beste mensen….. 2020 was een moeilijk en donker jaar, maar 2021 gaat zeker lichter worden. Er is licht aan het einde van de tunnel. Vaccins komen eraan. En langzamerhand zullen we met elkaar meer bewegingsvrijheid krijgen dan we nu hebben.

Ik reken op de veerkracht. Ik weet zeker dat die er is en dat het goed komt.

Op naar een beter 2021.
 

 

Uw Reactie
Uw Reactie