Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Uitnodiging informatieavond omgevingsvisie Roermond

Omgevingsvisie

De afgelopen jaren hebben we samen met o.a. inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven gewerkt aan de omgevingsvisie van Roermond. Hierin staat wat we belangrijk vinden voor de fysieke leefomgeving van Roermond. Op dinsdag 14 juni 2022 is er een informatieavond voor iedereen die meer wil weten over de omgevingsvisie. Ook leggen we u uit hoe u formeel uw mening over de visie kunt geven in de vorm van een zienswijze.

De omgevingsvisie gaat over alles wat we nodig hebben om in Roermond te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Zoals natuur, wegen, gebouwen, lucht, water, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de omgevingsvisie staat waar we trots op zijn, wat we graag willen behouden of verbeteren. Maar ook wat mooier, beter of veiliger kan. Nu en in de toekomst.  

4 opgaves voor Roermond 

In de omgevingsvisie van Roermond staan 4 thema’s centraal. Dit zijn de opgaves die we zien voor onze stad:

  1. De gezonde en veilige stad
  2. De aantrekkelijke woon- en werkstad
  3. De duurzame stad
  4. De stad van drie grote trekkers.

De komende jaren gaan we samen met de stad met deze ambities aan de slag. Ook zullen we nieuwe plannen en initiatieven voor de fysieke ruimte toetsen aan de ambities die we samen geformuleerd hebben. Hiermee wordt de omgevingsvisie het nieuwe afwegingskader. 

De omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk op 1 januari 2023 ingaat. Er is dan één omgevingsvisie voor de hele gemeente Roermond. Deze visie wordt daarna nog vertaald in een omgevingsplan. Hierin staan de regels per gebied.

Ter visie legging omgevingsvisie

Maar voordat het zover is, moet de omgevingsvisie eerst formeel worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarvoor wordt het document eerst ter visie gelegd. Dat is een standaardprocedure waarin iedereen die dat wil gedurende 6 weken de gelegenheid krijgt te reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie.  Door een zienswijze in te dienen geeft u aan met welke punten uit de omgevingsvisie u het wel of niet eens bent en waarom. De periode om een zienswijze in te dienen, loopt van 8 juni tot en met 19 juli 2022. De gemeente neemt alle ingediende zienswijzen in behandeling. Daarna zal de omgevingsvisie gewijzigd of ongewijzigd worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Informatieavond op 14 juni  

Iedereen die meer wil weten over de geformuleerde ambities voor de fysieke leefomgeving van Roermond, is van harte welkom op de informatieavond op 14 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op de omgevingsvisie, de vier opgaves en kunt u er vragen over stellen. Ook leggen we uit hoe u een zienswijze kunt indienen. 

De omgevingsvisie al inzien?

Dat kan vanaf 8 juni op het Stadskantoor (Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond) en online via onderstaande link:

Aanmelden informatieavond

We willen u vragen vooraf te laten weten of u komt. Meld u per mail aan bij williegrendel@roermond.nl.

  • Datum: 14 juni 2022
  • Tijdstip: 19:00 uur tot 20:30 uur (zaal open vanaf 18.45 uur)
  • Locatie: Wings Niekee, Oranjelaan 300 in Roermond.