Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Tijdelijke stop ophalen oud papier: zet het niet buiten!

Oud papier aangeboden aan de straat

Het ophalen van oud papier aan huis stopt tijdelijk per 25 maart 2020. Ook de papiercontainers in de openbare ruimte kunnen tijdelijk niet gebruikt worden. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 1 juni 2020 of zoveel langer als dat nodig is. Deze maatregel is genomen om de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Denk hierbij aan de noodzaak tot 1,5 meter afstand voor medewerkers, vrijwilligers en inwoners.

Bewaar uw oud papier voorlopig in huis

Wij vragen u om uw oud papier voorlopig in huis te bewaren voor de verenigingen die de inkomsten het ophalen van oud papier straks goed kunnen gebruiken. Zodra de oud papier routes weer gereden worden, kunt u dat lezen op deze website onder afval of bij de nieuwsberichten in uw digitale afvalwijzer. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl en download de app. Ook de verenigingen zullen hierover communiceren.

Waarom wordt het oud papier niet opgehaald?

De gemeente heeft dit besloten in overleg met de vrijwilligers die deze inzameling verzorgen. Het is onwenselijk dat zij nu met meerdere mensen bij elkaar komen, door de stad rijden en papier laden en lossen. De inzameling bestaat namelijk uit meer dan alleen het inladen van papier achter op een vrachtwagen. 

Daarom vragen we ieders begrip voor de situatie van dit besluit en voor de situatie van de vrijwilligers. Daarnaast kan een Nee-Nee sticker nog helpen om thuis minder papier te ontvangen. Bel met het KCC via 14 0475  en dan krijgt u een sticker toegezonden.

Alvast hartelijk dank

Namens onze vrijwilligers en verenigingen alvast hartelijk dank dat u voorlopig uw papier in huis bewaart!

Tijdelijke stop spullen ophalen aan huis en gewijzigde openingstijden Kringloop Het Goed

De dienstverlening voor het ophalen van uw grof huishoudelijk afval is gestopt vanwege de aangescherpte regels in verband met het corona-virus. De openingstijden van het innamepunt en Kringloopwinkel Het Goed, Doctor Philipslaan 49B in Roermond zijn gewijzigd. Kijk op www.hetgoed.nl voor de actuele informatie.

Drukte bij Milieupark, Mijnheerkensweg Roermond

Wij verzoeken u om de komende dagen het Milieupark te bezoeken, alleen als dat noodzakelijk is! Bewaar uw afval dat niet meteen hoeft te worden afgevoerd, zoals oud papier of tuinafval, thuis en stel uw bezoek aan het Milieupark uit. Houdt u in elk geval rekening met een langere wachttijd bij het Milieupark.

Uw Reactie
Uw Reactie