Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Parkeren in Roermond…wie wil meedenken?

Het logo van de gemeente Roermond

Op dit moment werkt de gemeente Roermond aan de actualisatie van de parkeervisie. Met een nieuwe parkeervisie wil de gemeente bijdragen aan het zijn van een gastvrije, sociale en ondernemende stad.

Belangrijkste vraag hierbij is ‘Hoe kan parkeren hieraan bijdragen’? Daarbij gaat het enerzijds om het goed en duidelijk organiseren van parkeren voor iedereen. Anderzijds moet parkeren bijdragen aan het verbeteren van leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente, passend bij het verduurzamen van mobiliteit dat steeds actueler wordt.

Een nieuwe parkeervisie kan natuurlijk niet zonder inbreng vanuit de gemeente. Daarom zoeken we een aantal bewoners om hierover mee te praten in een parkeerpanel. Heeft u als inwoner van de gemeente interesse om hieraan deel te nemen en bent u beschikbaar op donderdag 27 augustus van 19.00u tot circa 21.30 uur? Meldt u zich dan voor 20 augustus aan via het emailadres parkeervisie@roermond.nl. We mikken daarbij op ongeveer 15 personen.

Graag ontvangen we uw redenen om deel te nemen aan het panel en willen we graag vooraf weten waar u in de gemeente woont (adres niet verplicht).
 

Uw Reactie
Uw Reactie