Renovatie Park Hattem gestart

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. Onder andere komen er meer vaste planten en bloembollen. Dit zorgt voor meer kleur en fleur in het park en is goed voor de insecten. Ook de paden(structuur) worden verbeterd, de zitbanken en afvalbakken vernieuwd. Ook wordt de toegankelijkheid verbeterd. 

Marianne Smitsmans,wethouder sociaal domein: ‘Park Hattem biedt straks nog meer moois, doordat toegankelijkheid een extra aandachtspunt is, kunnen er nog meer mensen van genieten. Weer een goede stap op weg naar een inclusieve samenleving!’. 

In overleg met vertegenwoordigers van diverse milieu- en groenclubs uit Roermond en andere belanghebbenden is een renovatieplan opgesteld. De renovatie van het park wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijk sommige voetpaden afgesloten.

Doel van de renovatie

“Het park wordt voor inwoners van Roermond een plek om te ontspannen en genieten van het groen en voor planten en dieren een prima plek om te groeien en bloeien”, zegt wethouder Rens Evers. “De beplanting moet bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. (droogte- en hittestress en wateroverlast) en het Nationaal Herdenkingsmonument voor de slachtoffers uit de periode 1945-1962 in Nederlands Indië en het monument voor de slachtoffers van de latere vredesoperaties laten we met de beplanting beter tot hun recht komen”.

Het renovatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De zitbanken en een aantal afvalbakken worden vernieuwd;
 • Met plaatselijke kleine ingrepen wordt de padenstructuur nog verder opgewaardeerd;
 • Er is achterstallig onderhoud aan de groenstrook langs het spoor. Hier wordt de beplanting gesnoeid en gedund en er worden er douglas sparren verwijderd. Deze bomen zijn niet inheems en overgroeien de inheemse bomen. Open gevallen plekken worden opnieuw ingepland;
 • Enkele bomen in de oostzijde van het Park, met name Japanse sierkersen, zijn aan het einde van hun levensduur, deze worden vervangen;
 • Aan de achterzijde van het paviljoen Indië Monument worden meerstammige bomen geplant. Hierdoor wordt het gebouw beter in het park ingepast;
 • Plaatselijk is de Rododendron beplanting niet vitaal. Om volledig afsteven te voorkomen wordt deze fors teruggesnoeid zodat ze weer opnieuw kunnen uitlopen;
 • Bij de monumenten in het park worden vaste planten borders aangelegd. Hierdoor wordt een flinke portie kleur en fleur aan het park toegevoegd wat ook weer de uitstraling van de monumenten ten goede zal komen;
 • Aan de oostzijde van het park wordt in een langgerekt lint een vaste planten border aangelegd. Dit brengt meer kleur en fleur in het park. Ook insecten profiteren hiervan;
 • Enkele gazons worden omgevormd naar natuurlijke bloemenweides;
 • Op de taluds van de vijver rondom het kasteel worden stinse bloembollen geplant. Deze bollen kunnen op deze locatie verwilderen en houden zichzelf hierdoor in stand. Ze bloeien vroeg in het voorjaar;
 • Over de Rijksweg is een eekhoornbrug aangelegd. 
 • Aan de overzijde van de Rijksweg worden op het eilandje in de vijver nieuwe bomen geplant. De oude bomen zijn door de bever omgeknaagd;
 • Het talud van de dijk langs de Hambeek wordt ingezaaid met een wildbloemen mengsel.

De renovatie van het park heeft voor de gehandicapten de volgende verbeteringen:

 • Voor rolstoelers, rollators en mensen slecht ter been
 • Bij de ingang aan de noordzijde wordt een asfaltpad aangelegd. Nu is het een grindpad welk slecht begaanbaar is.
 • Bij de appartementen Hattem wordt een nieuw asfaltpad aangelegd met een flauwe helling. Het huidige pad kent een heel steile helling
 • Op diverse plekken in het park wordt voor blinden en slechtzienden de groenbeleving intenser door langs paden veel bloeiende planten aan te planten welke een scala en geuren verspreiden.

Uitvoering

De renovatie van het park wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. De eerste fase is in de week van 7 september gestart en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanpassingen aan paden;
 • Vernieuwen parkmeubilair;
 • Aanleg vaste planten borders;
 • Snoei en dunnen groenstrook langs het spoor, verwijderen douglassparren;
 • Snoei Rododendrons;
 • Vervangen van niet vitale bomen;
 • Aanplant van bomen.
Uw Reactie
Uw Reactie