Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Zwakke populieren maken plaats voor zwarte elzen, wilgen en vogelkersen

Langs het wandelpad in het bos tussen de Roer en de Hambeek staan verschillende dode en stervende populieren. Het gevaar bestaat dat deze bomen in de nabije toekomst op het pad kunnen vallen. Om ongevallen met wandelaars en schade aan het pad te voorkomen, hebben gemeente Roermond en Waterschap Limburg besloten ongeveer 40 populieren langs het wandelpad te vervangen (zie de situatietekening). De populieren die niet langs het wandelpad staan, en dus geen gevaar vormen, blijven behouden. 

De populieren worden vanaf half oktober gekapt en nieuwe bomen worden terug geplant. Hierbij is gekozen voor de zwarte els aangezien deze boomsoort snel groeit. Zo wordt het bosgezicht zo min mogelijk verstoord. Verder worden ook wilgen en vogelkersen geplant. Het kappen van de bomen zal twee dagen duren. Het wandelpad is dan gedeeltelijk niet bereikbaar voor wandelaars. De week erna worden de nieuwe bomen geplant.

De provincie heeft vergunning verleend voor deze opdracht onder het nummer 2020-202201. Voor vragen kunt u contact opnemen met Waterschap Limburg via tel: 088 – 88 90 100 of e-mail: info@waterschaplimburg.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie