Gemeente en Vijf samen op weg naar een positief gezond Roermond

Sinds dit jaar werken Gemeente Roermond en Vijf nauw samen om welzijn, ondersteuning en zorg voor  volwassen inwoners van Roermond anders te organiseren. Aanleiding voor de samenwerking was de uitdaging om de vraag naar professionele ondersteuning en zorg in de toekomst betaalbaar te houden. De uitkomst is een vernieuwende aanpak die gebaseerd is op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

Positieve Gezondheid is een brede benadering van gezondheid, waarbij het allemaal draait om wat de inwoner nodig heeft om een gelukkig, gezond en betekenisvol leven te leiden. Daarbij wordt gekeken naar de behoeften en wensen op individueel niveau; dit kan ondersteuning of begeleiding  zijn, maar bijvoorbeeld ook een sociale activiteit om eenzaamheid tegen te gaan. 

Op wijkniveau wordt gekeken naar wat nodig is om de vitaliteit van de gemeenschap te versterken. De droom is om van de Roermondse wijken vitale gemeenschappen te maken: sociale, vitale gemeenschappen waarin mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan. De leefcoaches van Vijf staan samen met de generalisten Sociale Zaken van de gemeente klaar in de Roermondse wijken om dit samen met de inwoners, vrijwilligers, welzijns- en zorgaanbieders en gemeente Roermond voor elkaar te krijgen.  

Wethouder Marianne Smitsmans en Vijf-initiatiefnemer Stephan Bodde lichten de nieuwe aanpak voor Roermond toe in deze video van Roermond Nieuws: 

Over Vijf

Vijf is een initiatief van Wel.kom, PSW, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. Samen met de inwoners van Roermond vormen zij Vijf. Kijk voor meer informatie op: www.vijf.nu