Met praktijkverklaring meer kans op de arbeidsmarkt

Partners van het Leerwerkloket Midden-Limburg zijn 22 oktober gestart met de landelijke pilot ‘Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring’. Doel van deze pilot is om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen zonder diploma.  Gezamenlijk streven is dat de regionale arbeidsmarkt over twee jaar 150 kandidaten telt met een Praktijkverklaring op zak!

Mensen zonder diploma zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn zij vaker afhankelijk van een uitkering. Ongeveer een derde van de mensen met een WW-uitkering heeft geen diploma, bij mensen in de bijstand heeft meer dan helft geen diploma. Daarom sluit Midden-Limburg sluit aan bij deze pilot. Marianne Smitsmans-Burhenne is als wethouder verantwoordelijk voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Zij is blij dat de regio meedoet  met deze pilot is gestart.  “Een praktijkverklaring voor iemand die nu niet in staat is om een diploma te halen. Daar groei  je van als persoon. Wat een fantastische kans. Iedereen heeft talent.”

Praktijkverklaring is bewijs van wat iemand kan

Als het volgen van een gewone mbo-opleiding nog een brug te ver is, kunnen deelnemers met deze pilot een mbo-praktijkverklaring halen.  De deelnemers volgen meestal geen lessen en doen geen examen, maar krijgen wel een mbo-praktijkverklaring wanneer ze bepaalde opleidingsonderdelen beheersen. Zo kunnen zij aan bedrijven laten zien wat ze kunnen. Vaste onderdelen van de praktijkleerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Deelname kan stimuleren om door te leren en een certificaat te behalen of om zelfs een opleiding te volgen bij een ROC en daar een diploma te halen.

Eigen aanpak per persoon

De pilot draait om een brede groep mensen zonder diploma die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder of inburgeraar is tenslotte anders dan de leerbehoefte van iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan deze pilot een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.

Officiële aftrap op 22 oktober 2019

De officiële aftrap van de pilot in Midden-Limburg werd bezocht door ruim 60 accountmanagers, adviseurs, jobcoaches, beleidsmedewerkers en managers van de regionale ROC’s, Midden-Limburgse gemeenten, Sociale ontwikkelbedrijven en UWV . Tijdens deze bijeenkomst vernamen zij wat de Pilot Praktijkleren betekent voor hun dagelijkse werk. Claudia Moonen, manager Werk.Kom en mede initiatiefneemster van de Pilot Praktijkleren ziet de praktijkverklaring als een grote meerwaarde voor haar werkveld.  "Werkgevers krijgen vertrouwen in de doelgroep en ontvangen ondersteuning van de jobcoach als zij tegen obstakels aanlopen”.  

Partners

De Pilot Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring wordt in Midden-Limburg mogelijk gemaakt door: Werk.Kom, het Werkgeversservicepunt Midden-Limburg, de Midden-Limburgse gemeenten,  UWV, het Samenwerkingsverband beroepsopleiding bedrijfsleven (SBB), Gilde Opleidingen,  CITAVERDE College en door het Leerwerkloket Midden-Limburg. 

Opdracht

De pilot is een opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  De ministeries investeren hier in om een ‘ leven lang ontwikkelen’ te bevorderen.

Uw Reactie
Uw Reactie