Prestatieafspraken corporaties, huurdersorganisaties en gemeente Roermond

(symbolisch) digitaal ondertekening moment

De woningcorporaties Nester, Wonen Limburg en Wonen Zuid, hun huurdersorganisaties BRES, SHMR en Op het Zuiden en wethouder Angely Waajen van de gemeente Roermond hebben prestatieafspraken ondertekend voor 2021. Roermond is trots op de samenwerking die is opgebouwd en in 2021 wordt voortgezet.

Wonen in Roermond in 5 thema’s

De woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Roermond maken elk jaar afspraken over prestaties die zij het opvolgende jaar gaan leveren; prestatieafspraken. Deze afspraken dragen bij aan het realiseren van de woonopgave waar we met elkaar voor staan in Roermond. De samenwerkende partijen hebben concrete afspraken gemaakt op vijf inhoudelijke thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en bijzondere doelgroepen en leefbaarheid.

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Roermondenaren met een laag inkomen moeten betaalbaar kunnen blijven wonen. Betaalbaarheid heeft voor de samenwerkende partijen een belangrijke prioriteit zeker in deze tijden van coronacrisis. Corporaties, huurdersorganisaties en gemeente blijven actief met elkaar in overleg om de gevolgen en impact van de coronacrisis voor huurders te volgen en waar nodig tijdig acties te kunnen uitzetten. Ook het verduurzamen van een woning draagt, via een lagere energierekening, bij aan betaalbaarheid. De corporaties hebben hun verduurzamingsdoelstelling voor 2021 in de prestatieafspraken opgenomen. Centraal staat ook de leefbaarheid in de wijken waarin partijen gezamenlijk blijven investeren.

Wonen, zorg en vastgoedontwikkelingen

Voor de uitbreidingsbehoefte van sociale huurwoningen (Structuurvisie Midden-Limburg 2018-2021) zijn plannen ontwikkeld die zijn opgenomen in de prestatieafspraken. We zien dat de behoefte aan woningen verandert doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Met de prestatieafspraken spelen we hier op in door onder andere nultredewoningen toe te voegen aan de woningvoorraad.  

Daarbij zijn de basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en minimaal 1 slaapkamer) gelijkvloers. En met de toevoeging van nultredewoningen wordt niet alleen ingespeeld op deze doelgroep, maar wordt ook doorstroming gecreëerd waardoor woningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen. Wat betreft de doelgroep jongeren onder de 23 jaar hebben de partijen afgesproken in 2021 een analyse op te stellen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen.

Uw Reactie
Uw Reactie