Save the date: Roermond Regenboogstad: denkt u mee?

Roermond als regenboogstad

Op 12 oktober 2018 ondertekenden de gemeenten Weert en Roermond de Intentieverklaring van de Regenboogsteden en de minister van OCW. Daarmee traden de beide gemeenten toe tot de Regenboogsteden. Regenboogsteden hebben de ambitie om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele personen, Transgenders en Intersekse personen) verder te bevorderen. Het streven is dat LHBTI-personen zich gesteund, veilig en weerbaar voelen op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, tijdens het sporten en in hun eigen sociale kring. 

Samen met COC Limburg, B-Sassy uit Weert, Gay Soos uit Roermond en ADV Limburg vormen de gemeenten Weert en Roermond  een procesteam. Samen staan we sterker. Daarom willen we graag meer partners betrekken bij dit proces; hoe groter de groep hoe meer we kunnen bereiken. We vragen verenigingen en organisaties op het gebied van welzijn, sport, zorg, veiligheid en onderwijs om mee te denken over de totstandkoming van een activiteitenplan voor de jaren 2020-2022 en de uitvoering hiervan. Zo kunnen we gezamenlijk op zoek naar mooie en kansrijke initiatieven. Iedere organisatie of vereniging kan op een eigen manier bijdragen aan de acceptatie van LHBTI-‘ers.  Zo voelt iedereen zicht thuis en vertegenwoordigd in de gemeenten Weert en Roermond.

Wilt u met ons het gesprek aangaan en meedenken?

Wij nodigen u graag uit voor ons congres Regenboogsteden op 29 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur. Meer informatie? Neem contact op met Maggy de Vaan via maggydevaan@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie