Meldpunt RVO hoogwaterschade nog steeds geopend

In verband met de schade door het hoge water van de Maas en andere rivieren en beken in Limburg, heeft het kabinet De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard.

Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf nu hun schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via: Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

Vervolgens wordt beoordeeld of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Duidelijk bewijs van de schade middels foto’s en/of video is noodzakelijk. U hoeft niet te wachten met het herstel van uw schade. Neem vooraf altijd eerst contact op met uw verzekeraar.
 

 

Uw Reactie
Uw Reactie