Melden van overtredingen is in ieders belang

Het logo van de gemeente Roermond

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom is het belangrijk dat we ons houden aan regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Melding van overtredingen is in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. Wanneer u een overtreding constateert, kunt u dit melden bij:

Stadstoezicht via 0475-359101 of via mail stadstoezicht@roermond.nl. De afdeling stadstoezicht is iedere dag bereikbaar van 08.00 uur tot 23.00 uur. Buiten deze uren kunt u terecht bij de politie. De politie kunt u bereiken via 0900-8844.

112 bij spoed

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf.

Uw Reactie
Uw Reactie