Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Melden van overtredingen is in ieders belang

Het logo van de gemeente Roermond

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom is het juist nu belangrijk dat we ons houden aan regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Melding van overtredingen is in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. Wanneer u een overtreding constateert, kunt u dit melden bij:

  • Stadstoezicht via 0475-359101 of via mail stadstoezicht@roermond.nl. De afdeling stadstoezicht is iedere dag bereikbaar van 08.00 uur tot 23.00 uur.
  • Buiten deze uren kunt u terecht bij de politie. De politie kunt u bereiken via 0900-8844.

Er is sprake van een overtreding als afgesproken regels niet worden nageleefd. Op dit moment zijn vooral de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus zeer actueel. Deze volledige regelgeving vindt u in de noodverordening

Verbod op groepsvorming 

Eén van de artikelen in de recente noodverordening is het verbod op samenscholingen. Dat betekent dat het verboden is om zich in de publieke ruimte op te houden in een groep van drie of meer personen, tenzij zij zich houden aan de minimale afstand van ten minste 1,5 meter. Personen die één huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

112 bij spoed

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf.

Uw Reactie
Uw Reactie