Draagvlak voor BIZ Stadsrand Noord

Het logo van de gemeente Roermond

De ondernemers op bedrijventerrein Stadsrand Noord hebben ja gezegd tegen voortzetting van de Bedrijven Investeringszones (BIZ).  Door een te lage opkomst in september is in december 2020 een her-draagvlakmeting gehouden. Dit keer was de opkomst meer dan voldoende. 

“Ik ben blij dat ook het bedrijfsleven op Stadsrand Noord wederom heeft gekozen voor voortzetting van de samenwerking voor 5 jaar. Voor mij staat vast dat samenwerken voor individuele bedrijven profijt oplevert en een belangrijke concurrentiefactor is”, aldus wethouder Angely Waajen (Economische Zaken). 

Uitslag Draagvlakmeting

De gemeente Roermond heeft op verzoek van het betreffende BIZ-bestuur tussen 3 december en 22 december 2020 de draagvlakmeting (stemming) georganiseerd met ondersteuning van een aantal ambassadeurs. De draagvlakmeting kent drie criteria waaraan moet worden voldaan: de vereiste response moet meer dan 50% zijn, twee derde moet vóór stemmen en de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan die van de tegenstemmers. De respons was 72,8%, het aantal vóór stemmen 67,9 % en de WOZ waarde van de ja stemmers was hoger dan de tegenstemmers.  

Draagvlakmetingen in 2021

In het 1e kwartaal van 2021 zal ook de stichting BIZ bedrijventerrein Roerstreek haar her-draagvlakmeting houden. Tegelijkertijd zal ook een draagvlakmeting plaatsvinden van de BIZ Centrum Swalmen. Tenslotte zal de laatste BIZ, de BIZ Retailpark Roermond in de loop van 2021 haar draagvlakmeting houden. De BIZ Binnenstad Roermond en de BIZ bedrijventerreinen Merum, Swalmen en Willem-Alexander kozen eerder dit jaar al voor voortzetting.

Onderscheidend ondernemen

Op het gebied van veiligheid, groen en mobiliteit zorgt de gemeente dat de basis op orde is. Maar om zich echt te onderscheiden kunnen ondernemers op allerlei manieren zelf bijdragen. Doordat ondernemers in een BIZ verplicht bijdragen, kan men vanuit het collectief investeren in zaken als sfeer, marketing, openbare ruimte, veiligheid en zelfs collectieve inkoop van energie. De gemeente verzorgt de jaarlijkse heffing en inning. De middelen worden ingezet voor de ondersteuning vanuit parkmanagement Midden-Limburg, bijvoorbeeld voor het organiseren van themabijeenkomsten en afstemming met stakeholders over o.a. reconstructie N280 of onderhoud (tunnels) A73 . Inzet van middelen voor leegstandbestrijding, arbeidsmarkt en stimuleren duurzaamheid (project zonne-energie).

Uw Reactie
Uw Reactie