Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Controle op de corona toegangsbewijzen 2022

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen die verplicht zijn geweest om in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 te controleren op de coronatoegangsbewijzen kunnen, een eenmalige subsidie ontvangen van maximaal €1000,-. Voor subsidie komen in aanmerking kosten die gemaakt worden om te voldoen aan de verplichting op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.
Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. 

Wat wordt o.a. vergoed

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen o.a. de volgende kosten in aanmerking: 

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1; 
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
  4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; 
  5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 t/m 4. 

Hoe werkt het?

Heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 extra kosten gemaakt voor het kunnen controleren op coronatoegangsbewijzen?  Vul dan hier beneden het aanvraagformulier ‘incidentele subsidie controle CTB 2022’ in. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de vergoeding van maximaal € 1000,-. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. 
In het laatste kwartaal van het jaar 2022 wordt de vergoeding aan u overgemaakt.   

Verantwoording

Controles zullen bij wijze van steekproef plaatsvinden. Indien u in de steekproef valt dient u middels een onderbouwing aan te tonen waarvoor u de vergoeding heeft aangewend.

Aanvraag indienen

Via onderstaande knop kunt u de online aanvraag starten: 

Aanvraag subsidie corona toegangsbewijzen

Meer informatie

Kijk voor de complete tekst van de subsidieregeling op: