Eenmalige subsidie voor initiatieven gezonde leefstijl

Voor sport-, onderwijs-, cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties

De sociale impact van het coronavirus op het leven van jeugd en volwassenen is groot. Daarom heeft het kabinet steunpakketten vrijgemaakt om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken en structurele schade zo veel mogelijk te voorkomen. Een van de manieren waarop de gemeente Roermond hier vorm aan geeft is het beschikbaar stellen van een subsidie voor initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen. 

U kunt hierbij denken aan nieuwe initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Maar ook bestaande organisaties of instellingen kunnen een aanvraag doen om hun activiteiten op het gebied van leefstijlinterventies een extra impuls te geven. Het gaat om incidentele middelen, er zijn geen structurele middelen beschikbaar.

Meer informatie 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor de subsidie?