TASO-regeling voor amateursportorganisaties

Nieuwsbrief 20190708 - Roermondse Sportzomer 2019

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurlasten) van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar. 
De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

  • Een tegemoetkoming kan verstrekt worden aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
  • Een amateursportorganisatie komt slechts éénmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling.
  • Een aanvraag wordt afgewezen indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).
  • De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

Meer informatie

Huurcompensatie regeling

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden straks gecompenseerd via de gemeenten. De Vereniging Sport en Gemeenten is met het ministerie van VWS in gesprek over de precieze vormgeving van deze huurcompensatie regeling. Wij hopen u voor 1 augustus te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Uitgangspunt daarbij is ook dat u voldoende tijd heeft om de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.
 

Uw Reactie
Uw Reactie