Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

De regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken verandert

De regeling meerkosten chronisch zieken wordt aangepast met ingang van 2020. Met ingang van 2020 kunnen alleen inwoners met een inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm gebruik blijven maken van de regeling. Het aanpassen van de regeling is helaas nodig omdat als gevolg van maatregelen door het rijk de kosten binnen de WMO teveel toenemen. Een van die maatregelen is de invoering van het abonnementstarief.

Wat is het abonnementstarief?

Iedereen die gebruik maakt van een Wmo-voorziening betaalt, ongeacht inkomen en vermogen, vanaf 2020 een maximale bijdrage van € 19,- per maand per huishouden. Voorheen betaalden huishoudens met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage. Die mogen we als gemeente niet meer vragen. Hierdoor worden de midden- en hogere inkomens al grotendeels gecompenseerd voor zorgkosten die het gevolg zijn  van een ziekte of beperking.

Wat is de regeling tegemoetkoming chronisch zieken?

De regeling is  een financiële tegemoetkoming voor inwoners met een chronische ziekte of beperking. Met deze regeling worden inwoners met een chronische ziekte of beperking gecompenseerd voor hogere zorgkosten. Het zijn kosten die chronisch zieke inwoners moeten maken en waarvoor geen andere vergoeding bestaat.
Het gebruik van de huidige regeling neemt jaarlijks toe, mede als gevolg van het abonnementstarief, met als gevolg dat de kosten stijgen. De regeling kan hierdoor niet meer binnen het budget worden uitgevoerd.  

Regeling wordt inkomensafhankelijk

Het gemeentebestuur wil de regeling handhaven voor inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een laag inkomen kunnen ook vanaf 2020 gebruik blijven maken van de regeling.

Wat is een laag inkomen? 

Hiermee bedoelen we een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

  • Bent u getrouwd of samenwonend? Dan is 130% van uw bijstandsnorm ongeveer € 26.818,- bruto per jaar (ongeveer € 1.857,- netto per maand, zonder vakantietoeslag). Dit bedrag geldt voor u samen. 
  • Bent u alleenstaand of alleenstaande ouder met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan is dit ongeveer € 19.592,- bruto per jaar (ongeveer € 1.230,- netto per maand zonder vakantietoeslag).

Aanvraag indienen?

Denkt u dat u voldoet aan de voorwaarden? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 een aanvraag doen. De vergoeding die u in 2020 aanvraagt, gaat over de zorgkosten die u maakte in 2019. 
U kunt een aanvraag doen door te bellen met telefoonnummer 14 0475 en te vragen naar een aanvraagformulier. 

Als u een aanvraag indient kunnen wij u vragen om bewijzen van uw extra zorgkosten te laten zien.
 

Uw Reactie
Uw Reactie