Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Uitbreiding horeca-terrassen mogelijk

De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende individuele en collectieve verzoeken gekregen om terrassen te mogen uitbreiden vanaf het moment dat de landelijke maatregelen ter voorkoming van het coronavirus gelden.  De gemeente staat  – in beginsel – welwillend tegenover deze verzoeken voor een mogelijke uitbreiding van de terrassen om ondernemers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen.  Dit uiteraard met de inachtneming van de landelijke maatregelen.

De uitbreiding van de terrassen heeft direct effect op de andere gebruiksmogelijkheden van het gebied. We moeten blijven zorgen voor een veilige omgeving waarin de 1,5 meter afstand geborgd kan blijven en hulpdiensten voldoende ruimte hebben. Zeker in drukke gebieden waar veel activiteiten  samenkomen (horeca, retail, cultuur etc.) is het zoeken naar een evenredige en veilige verdeling van de ruimte. 

De gemeente maakt onderscheid in horecaconcentratiegebieden en overige locaties. Voor de horecaconcentratiegebieden Markt, Munsterplein, Roerkade, Stationsplein en Zwartbroekplein zijn afspraken per plein gemaakt. 

Voorwaarden voor tijdelijke uitbreiding

Voor de tijdelijke terras uitbreiding op de overige horeca-locaties (niet zijnde de hierboven genoemde horecaconcentratiegebieden) gelden voorwaarden. Ondernemers die hun terras tijdelijk willen uitbreiden (van 1 juni tot 1 november),  moeten aan deze voorwaarden voldoen. 

Indien u aan deze voorwaarden kunt voldoen, wordt u verzocht hiervan melding te maken via het aanmeldformulier. Hierbij dient u ook een gemaatvoerde tekening aan te leveren van de tijdelijke uitbreiding.

De gemeente heeft te allen tijde het recht om de tijdelijke uitbreiding terug te draaien indien de landelijke, regionale of lokale kaders inzake de coronamaatregelen wijzigen of wanneer de ondernemer zich niet aan de voorwaarden houdt. 

Kunt u niet aan de voorwaarden voldoen?

Mocht u als horeca ondernemer niet aan de voorwaarden kunnen voldoen en ziet u wel kansen om op een veilige manier een terras te exploiteren? Neem dan contact op met bedrijvencontactfunctionaris via mail@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie