Verruiming toeristische verhuur van woonruimte

Voorwaarden toeristisch verhuur

Bij toeristische verhuur van woonruimte bieden eigenaars/ bewoners/ huurders hun woning tegen betaling aan voor een gedeelte van het jaar. Dit was voorheen niet toegestaan in Roermond. Vanaf nu mag dit wel, mits de opgestelde regels en voorwaarden worden nageleefd. 

Toevoeging aanbod

Het particuliere aanbod wordt gezien als een toevoeging op het reguliere Roermondse verblijfsaanbod, passend bij de aard en het karakter van de stad. Het zorgt voor een stimulans van het toerisme en de lokale economie.

Beleidsregel

Tijdelijke verhuur van woningen wordt onder de beleidsregel ‘Uitvoeringsbeleid toeristische verhuur van woonruimte gemeente Roermond 2021’ toegestaan binnen de woonbestemming volgens de wet ‘Algemene bepalingen omgevingsrecht’. Hierbij is het vooral belangrijk dat de wet- en regelgeving in verhouding staan tot het doel: zorgen voor een gezonde balans tussen het woon- en leefklimaat van de bewoners van Roermond en het verblijfstoerisme.

Regels en richtlijnen

Het uitvoeringsbeleid toeristische verhuur van woonruimte gemeente Roermond is ingegaan per 28 december 2021. De regels en richtlijnen voor het toeristisch verhuren van woonruimte zijn te vinden op deze website: