Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Positieve afronding traject Tahwied

Het logo van de gemeente Roermond

Minister Koolmees (SZW) heeft de gemeente Roermond en stichting Tahwied per brief laten weten dat het begeleidingstraject van de stichting naar alle tevredenheid is afgerond. Daarmee komt een einde aan een intensief begeleidingstraject.

De aanleiding van het begeleidingstraject was een diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in oktober 2018. Hierin werd gemeld dat Stichting Islamitisch Centrum Tawhied uit Roermond een aanvraag had ingediend in Koeweit voor financiering. Zoals afgesproken bij dergelijke financieringsverzoeken werd het ministerie gevraagd of er aanmerkingen waren ten aanzien van de stichting. 

De Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering, bestaande uit betrokken ministeries en overheidsdiensten, constateerde dat er bij stichting Tawhied omstandigheden waren die een mogelijk risico konden vormen. Dit heeft geleid tot een adviestraject door de taskforce met de gemeente Roermond en het stichtingsbestuur.

Het traject had tot doel om de geuite zorgen over mogelijke risico's weg te nemen door heldere afspraken te maken. Ook moest er gewerkt worden aan een duurzame en transparante relatie tussen de gemeente en de stichting. In april 2020 zou de situatie opnieuw gewogen worden.

De conclusie van de minister is nu dat de eerder door de taskforce geconstateerde omstandigheden en mogelijke risico’s zijn weggenomen. Ook blijken volgens hem dat de afspraken tussen de gemeente en stichting Tawhied goed worden nagekomen. In de brief bedankt hij beide partijen voor de getoonde inzet en de constructieve samenwerking. Het adviestraject van de Taskforce is daarmee beëindigd.

De ambassade van Koeweit en de stichting Tahwied zijn inmiddels op de hoogte gebracht.
 

Uw Reactie
Uw Reactie