Transitievisie Warmte als basis voor buurtgerichte aanpak

De gemeenteraad van Roermond heeft op 21 februari 2022 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat globaal beschreven hoe we in Roermond van het aardgas af gaan. In 2050 moeten we onze woningen en gebouwen namelijk op een duurzame manier kunnen verwarmen en niet meer met aardgas. Roermond moet dan aardgasvrij zijn, net als de rest van Nederland.

Wethouder Rens Evers (Duurzaamheid): ”Nu de Raad de Transitievisie Warmte heeft vastgesteld, kunnen we echt aan de slag. 2050 klinkt misschien nog ver weg, maar het is dan ook een hele opgave waar we voor staan. Dat vergt nog veel onderzoek en samenwerking. Samen naar een aardgasvrij Roermond.”

Waarom van het gas af? 

Bij het verstoken van aardgas komt CO2 vrij. Die CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen. In Nederland hebben we afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn teruggedrongen (ten opzichte van 1990) en in 2050 met 95% (ten opzichte van 1990). Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarnaast wordt de gaswinning in Nederland verminderd en is het duur om brandstof uit het buitenland te importeren. 

Buurtgerichte aanpak

Huizen en gebouwen niet meer met aardgas verwarmen, betekent dat we op andere duurzame technieken overstappen. In Roermond hebben we het dan bijvoorbeeld over restwarmte van industrieën, warmte uit oppervlaktewater zoals de Maas, groengas of waterstof. Zo’n overstap kost tijd en er gaat eerst veel onderzoek aan vooraf. We maken de gemeente dus niet in één keer aardgasvrij. Dat gebeurt per buurt en in goede voorbereiding en afstemming met die buurt en partners. De Transitievisie Warmte is de basis voor verdere uitwerking van die buurtgerichte aanpak. 

Kansrijke buurten eerst

We starten in de buurten die het meest kansrijk zijn om aardgasvrij te maken. Daar willen we voor 2030 onderzocht hebben hoe een gezamenlijke aanpak eruit zou kunnen zien. In Roermond onderzoeken we dit als eerste voor delen van de Donderberg, Herten (oost) en Tegelarijeveld-Broekhin. De aanwezigheid van alternatieve duurzame warmtebronnen, bouwjaar en technische staat van woningen en gebouwen, maar ook mogelijkheden om aan te haken op andere ontwikkelingen in de buurt, maken dat het kansrijke buurten zijn om mee te starten. Na 2030 wordt ook in andere buurten een gezamenlijke aanpak onderzocht. Buurten waar geen gezamenlijk aanpak mogelijk is, worden op eigen tempo aardgasvrij.

Samen met inwoners en partners

Net als ook de Transitievisie Warmte tot stand is gekomen in samenspraak met inwoners en partners, zoeken we ook in de buurten waar nu verder onderzoek plaatsvindt de samenwerking op. Hoe we dat precies gaan doen wordt nu voorbereid.

Zelf aan de slag met isoleren

In de tussentijd kunnen huiseigenaren ook zelf al aan de slag. Want de stap naar duurzaam verwarmen begint met een goed geïsoleerd huis. Dat bereik je al met kleine aanpassingen zoals het plaatsen van tochtstrips. Maar ook goede isolatie van het dak, muren, vloeren en ramen helpt. Het zorgt tevens voor een lagere energierekening en meer wooncomfort. Dit jaar nog realiseert de gemeente Roermond een energieloket waar inwoners onafhankelijk advies kunnen krijgen over het verduurzamen van hun eigen woning.