Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen mogelijk

Terrassen op het Munsterplein

Vanaf  28 april mogen de terrassen weer (beperkt) open. Op de terrassen gelden de maatregelen van de Rijksoverheid. Horecaondernemers mogen, onder voorwaarden, grotere terrassen voeren. 

Voor de horecaconcentratiegebieden Stationsplein, Markt, Munsterplein, Roerkade en Zwartbroekplein zijn maatwerk afspraken gemaakt.

Bent u ondernemer aan een van deze pleinen en heeft u vragen over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Loes Peters via loespeters@roermond.nl.

Voor ondernemers op andere locaties in Roermond die een groter terras wensen, gelden andere voorwaarden:

Indien u aan deze voorwaarden kunt voldoen, wordt u verzocht hiervan melding te maken via het aanmeldformulier.

Voor de ondernemers die in 2020 gebruik hebben gemaakt van de regeling, geldt dat zij automatisch toestemming hebben om dit ook in 2021 te doen. Heeft u vragen over de regeling, dan kunt u contact opnemen met Chiara Mullenders via chiaramullenders@roermond.nl.

U hoeft voor het jaar 2021 geen precariobelasting te betalen voor uw terras. 

Tijdelijke overkappingen

Mocht u in 2021 tijdelijk een overkapping willen plaatsen dan dient u hier een omgevingsvergunnning voor aan te vragen bij de gemeente Roermond. Hiervoor kunt u terecht bij bij Frans Dings via fransdings@roermond.nl. Mocht u in 2020 een aanvraag hebben gedaan, dan dient u zich ook te melden om aan te geven voor welke periode u de  overkapping wilt plaatsen.

Uw Reactie
Uw Reactie