Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Uitstallingen op straat in het winkelgebied

Het is belangrijk dat looproutes vrij blijven, daarom moeten er op drukke dagen reclameborden en andere uitstallingen op straat worden opgeruimd. Dat geldt voor onze hele regio. Bezoekers hebben zo een veilige looproute en in de anderhalve meter samenleving is hiervoor extra ruimte nodig. Minder obstakels in het winkelgebied draagt er ook aan bij dat er minder problemen ontstaan waardoor er meer winkelend publiek in het centrum kan worden toegelaten.

Daarnaast wordt het voor mensen met een beperking ook gemakkelijker om de binnenstad te bezoeken. Het opruimen van uitstallingen geldt alleen tijdens winkelopeningstijden op zaterdagen, zondagen, (Duitse) feestdagen en zogenaamde brugdagen (onder andere 1, 11 en 12 juni en 15 augustus 2020). Kijk hier voor het aanwijzingsbesluit (Pdf, 2200 kB).  

Op dit kaartje kunt u zien in welke straten het verbod geldt.

Uw Reactie
Uw Reactie