Eénmalige vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

Sinds een aantal weken werken we in Nederland met coronatoegangsbewijzen ( CTB). We begrijpen dat dit voor ondernemers en verenigingen / stichtingen geen makkelijke opgave is. Daarom is er momenteel vanuit de Rijksoverheid een beperkt geldbudget beschikbaar voor ( extra) personele inzet bij controle op coronatoegangsbewijzen. 

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen die verplicht zijn om te controleren op de coronatoegangsbewijzen kunnen een eenmalige vergoeding ontvangen van maximaal €400,-. De bijdrage vergoedt kosten voor (extra) personele inzet bij controle op coronatoegangsbewijzen. 

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. 

Waar is controle op CTB verplicht?

 • in de horeca (eet- en drinkgelegenheden): binnen en buiten, behalve bij afhalen;
 • in casino’s;
 • bij evenementen, zoals festivals, feesten en optredens. Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats.
 • bij zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;
 • bij binnensporten, zoals in de sportschool en bij zwemmen (voor iedereen vanaf 18 jaar);
 • in sportkantines (voor iedereen vanaf 18 jaar);
 • op culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen, en ook in musea en bij monumenten;
 • bij kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld bij repetities voor zang, dans en toneel (voor iedereen vanaf 18 jaar).

Wat wordt vergoed? 

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking: 

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1; 
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; 
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 t/m 4. 

Wat wordt niet vergoed? 

 1. Kosten voor verplichtingen aangegaan vóór 22 september 2021;
 2. Kosten voor verplichtingen aangegaan na 31 december 2021;
 3. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 4. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoe werkt het?

Heeft u in de periode van 22 september 2021 t/m 31 december 2021 extra kosten gemaakt voor het kunnen controleren op coronatoegangsbewijzen of maakt u materiele kosten? 
Vul dan het aanvraagformulier ‘incidentele bijdrage controle CTB in:

Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de vergoeding van maximaal € 400,-. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. 
In het eerste kwartaal van het jaar 2022 wordt de vergoeding aan u overgemaakt.   

Verantwoording

Controles zullen bij wijze van steekproef plaatsvinden. Indien u in de steekproef valt dient u middels een onderbouwing aan te tonen waarvoor u de vergoeding heeft aangewend.
 

Uw Reactie
Uw Reactie