Verlenging Coronafonds

De gemeenteraad heeft besloten dat Roermondse organisaties ook in 2021 een beroep kunnen doen op het Corona-fonds. Tot en met 31 december 2021 is het mogelijk een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het fonds in te dienen bij de gemeente. 

Met het Corona-fonds biedt de gemeente Roermond financiële ondersteuning aan ondernemingen, verenigingen en stichtingen die nadelige gevolgen ondervinden door de coronacrisis. Hiermee hopen we de nadelige gevolgen van deze crisis te beperken. Het Corona-fonds biedt ondersteuning als er geen andere compensatie beschikbaar is (bijvoorbeeld de regelingen van Rijksoverheid). Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen van de dienstverlening aan de 1,5 metermaatschappij.

Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de pagina 'Coronafonds'.
 

Uw Reactie
Uw Reactie