Visie voor Vrijveld Noord en Philipsterrein gepresenteerd

Van november vorig jaar tot nu is in opdracht van Reel BV, (initiatief van Berend Matzinger) door Arcadis hard gewerkt aan het maken van een visie voor ‘t Vrijveld Noord en het voormalig Philipsterrein in Roermond. Deze is nu gereed en op 1 april aan de omgeving gepresenteerd. De gebiedsvisie is tot stand gekomen in een unieke samenwerking met de omgeving en de gemeente Roermond. Het participatie traject is daarmee opgezet in de geest van de Omgevingswet. Vanwege de coronamaatregelen zijn de werksessies hiervoor digitaal gehouden. 

Levendig en gezond stadsdeel met groen

De visie schetst een nieuw perspectief voor dit deel van de stad. Het is de wens ’t Vrijveld Noord als centraal binnenstedelijk gebied te transformeren tot een levendig stadsdeel met gemengd stedelijk programma en hoogwaardig stedelijk groen. De huidige gebiedskwaliteiten met een eigen cultuurhistorisch karakter, vormen samen met de belangen van de omwonenden, de gemeente en andere stakeholders de basis om deze unieke stedelijke plek te transformeren tot een nieuw, verrassend en beeldbepalend stedelijk woon- en leefgebied. 

Besluitvorming

Nu de gebiedsvisie gereed is, kan het besluitvormingstraject daarover worden doorlopen. Naar verwachting zal de gemeenteraad in juni van dit jaar een besluit nemen over de vaststelling van de visie. Vervolgens kan het stedenbouwkundig plan uitgewerkt worden, dat ook weer ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de raad.

Uw Reactie
Uw Reactie