Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Weekmarkt met foodproducten mag onder voorwaarden

Het logo van de gemeente Roermond

Afgelopen vrijdag (27 maart 2020) is een nieuwe noodverordening afgekondigd voor Limburg-Noord waardoor het mogelijk is de weekmarkten te laten doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Roermond maakt graag gebruik van die mogelijkheid, maar zal ook actief toezien op het naleven van de voorwaarden.

Als de voorwaarden niet worden nagekomen, kan het tot onmiddellijke sluiting van de markt leiden. Onze prioriteit is en blijft het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. De markt voor ‘foodproducten’ mag doorgaan mits aan voorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om de verkoop van voedsel voor mens en dier. Vooralsnog kunnen de weekmarkten met foodproducten open vanaf 1 april 2020. 

Voorwaarden 

De markten kunnen doorgaan onder de volgende voorwaarden:

  • Er zijn uitsluitend foodkramen toegestaan, waaronder ook dierenvoeding mag worden gerekend. Maar geen andere artikelen. 
  • De marktkramen moeten op voldoende afstand van elkaar geplaatst worden. De instructies van de marktmeesters moeten worden opgevolgd. Op aangeleverde plattegronden is de nu geldende marktindeling weergegeven, die voldoet aan het onderlinge afstandscriterium tussen de marktkramen.
  • De bezoekers van de markt dienen zich te houden aan de afstand van 1.5 meter tot elkaar. De marktkooplieden zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun kramen en het bewaken van die afstand van mensen aan hun kramen. Maatregelen als loopsluizen en grondstickers worden door de marktkooplieden zelf aangebracht. 
  • Het is niet toegestaan displays of andere reclame-uitingen te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan terrassen of statafels te plaatsen. 
  • Etenswaren als saté, loempia en gebakken vis dienen ingepakt te worden meegegeven en mogen niet ter plekke worden genuttigd.
  • De marktkooplieden dienen alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • Tijdens de markt zal de afdeling Stadstoezicht toezicht uitoefenen en indien nodig handhavend optreden. Ook de marktmeesters kunnen aanwijzingen geven op grond van de gemeentelijke marktverordening. Op grond van artikel 4.1 van de Marktverordening zijn de marktmeesters belast met het toezicht op de weekmarkten. Het niet navolgen van aanwijzingen leidt tot handhaving. 
  • Indien de markt te druk wordt bezocht, waardoor de afstand van 1,5meter niet kan worden gewaarborgd, zal de markt worden beëindigd. Het college kan hiertoe besluiten op grond van artikel 2a, lid 2 van de gemeentelijke marktverordening.
  • Wanneer de standhouders en publiek zich niet houden aan de voorwaarden zal de markt worden gesloten. Het college kan hiertoe besluiten op grond van artikel 2a, lid 2 van de  gemeentelijke marktverordening.
Uw Reactie
Uw Reactie