Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Aanpak zwerfafvalprobleem Maasplassen

Het goede zomerse weer trok de afgelopen weken veel gasten naar onze Maasplassen. Tegelijkertijd neemt sinds enige tijd het aantal klachten over gebieden rondom de Maasplassen toe. De klachten variëren van zwerfafval, parkeeroverlast, stoken van vuurtjes, aanwezigheid van personen in de gebieden na zonsondergang tot geluidsoverlast.

Acties van bewoners

De bewoners van met name Ool ervaren veel hinder. Een groep bewoners van de dijkhuizen in Ool is zelf aan de slag gegaan om achtergebleven recreantenafval op te ruimen. Ze zijn hierin gefaciliteerd door de gemeente met opruimmaterialen zoals afvalgrijpers, afvalzakken, handschoenen, etc. Dit doen zij bovenop het beheer van terreineigenaar Limburgs Landschap.

Snelle en goede aanpak 

Aangezien de problematiek nijpend is en de zomervakantie begonnen is een snelle aanpak gewenst om de vervuiling van de terreinen en indirect de Maas te voorkomen en de leefbaarheid van omwonenden te verhogen. Voor het resterende seizoen tot aan 1 oktober 2020 is een pilot rondom het zwerfafval opgezet.

Faciliteren met afvalbakken

Samen met Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en gemeente Roermond is afgesproken om op 20 locaties rondom de Maasplassen containers te plaatsen om het afval dat in deze gebieden ontstaat te verzamelen. Deze worden drie keer per week geleegd.

Toezicht

Vanuit Stadstoezicht is er continue aandacht voor de Maasplassen. Staatsbosbeheer zet extra eigen BOA’s in op haar terreinen. De politie intensiveert de samenwerking met de Groene Brigade. Controles zullen gezamenlijk en integraal worden uitgevoerd waarmee de mogelijkheid tot handhaving wordt vergroot. 

Opruimacties 

De acties van bewoners worden doorgezet. Gedurende de proef blijven Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap ook hun reguliere opruimwerkzaamheden voortzetten.

Dit probleem kunnen we niet alleen oplossen. Ga je genieten van onze Maasplassen? Neem dan je afval mee naar huis. Zo kan iedereen genieten van onze prachtige Maasplassen. Samen houden we Roermond schoon!

Uw Reactie
Uw Reactie