Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Om!-krant 12: Een krant vol inspiratie en mooie verhalen

Om! krant nummer 12

De Om!-krant is onlangs weer bij alle huishoudens in Roermond op de deurmat gevallen. Vanwege corona neemt de verspreiding meer tijd in beslag dan gebruikelijk. U kunt hem ook digitaal lezen.

In deze Om!-krant 12 aandacht voor de ontwikkelingen rondom de zorg, jeugdhulp en werk & inkomen én voor de initiatieven van de inwoners. In dit nummer ook aandacht voor deze bijzondere periode waarin corona nog altijd een rol speelt. 

De inhoud van deze krant

Zo staan er in dit nummer onder andere artikelen over de Belbrigade waarin eenzame ouderen gekoppeld worden aan vrijwilligers, hoe het is om ouder te zijn van jongvolwassen kinderen met psychische problemen, wat het voor mensen met dementie en hun naasten betekent in het dagelijks leven hiermee om te gaan, welke ambities de Jongerenraad Roermond heeft, hoe een docente Engels uit Syrië nu een baan in de zorg heeft, op welke manier je jongeren kunt helpen hun financiën op orde te krijgen, dat je met een beperking ook volop in het leven kunt staan, wat het belang is van een Cliëntenraad Participatiewet, op welke manier talenten jongeren samen kan brengen, hoe een jongere het koksvak leert op school én in de praktijk en wat de campagne ‘Come Together’ teweeg heeft gebracht. 

Leuk om te lezen, om op de hoogte te blijven, om zelf eens na te denken of om geprikkeld te worden om zelf actie te ondernemen, ergens aan deel te nemen of ergens een initiatief voor te nemen. 

Uw Reactie
Uw Reactie