Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Nieuwe afvalcontainers in gebruik

De afvalinzameling met de nieuwe containers is gestart. Dit betekent dat de oude duobak vanaf nu verleden tijd is. De nieuwe containers worden vanaf nu elk om de week geleegd. De ene week de ‘grijze’, de andere week de ‘groene’. 

Afvalwijzer

In de nieuwe Afvalwijzer staan de vaste ophaaldagen voor uw groene en grijze container. 
Dit kan een andere dag zijn dan u gewend was voor de duobak. Kijk dus even goed of er iets voor u verandert. De nieuwe ophaalgegevens staan op www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app.

Duobak: laatste lediging en inname 

In de brief die u ontvangen heeft, staat wanneer de duobak voor de laatste keer wordt leeggemaakt. Ook staat in deze brief wanneer uw lege duobak wordt ingenomen. Dat is misschien al gebeurd en anders gebeurt dat in juli, als u uw nieuwe containers al in gebruik heeft genomen. Dan heeft u even drie containers aan huis staan. 

Het innemen van de duobakken is een logistieke operatie die wat meer tijd in beslag neemt dan u misschien zou denken.  Dat zit zo: We halen de lege duobak op 21.000 adressen op. Daarbij houden we rekening met de afval inzameldagen in de verschillende wijken. We willen de inzameldienst namelijk niet hinderen én voorkomen dat er oude en nieuwe containers tegelijkertijd aan de straat staan. Vandaar dat het wat langer kan duren voordat uw duobak wordt opgehaald. 

Let op!

Geen brief of nieuwe containers ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Veelgestelde vragen over de omwisselactie

De huidige vuilniswagens worden niet meer uitgerust voor het legen van duobakken. De duobakken móeten daarom vervangen worden. Maar nog belangrijker: twee aparte containers helpt ons beter bij het scheiden van afval. En dat is juist wat we willen: beter afval scheiden, zodat we minder restafval produceren en grondstoffen beter kunnen hergebruiken. 

Nee, voor iedereen die gebruik maakt van afvalemmers of ondergrondse containers (veelal bewoners van hoogbouw) verandert er niets.

Nee, het omwisselen van duobak naar de twee nieuwe containers kost niks. 

Nee, tot en met 8 april 2022 had u de mogelijkheid om het formaat van de containers te wijzigen. Nu kunt u dat dit jaar niet meer doen. In 2023 kunt u weer een groter of kleiner formaat container aanvragen. 

Nee, de duobakken zijn eigendom van de gemeente. Ze worden gerecycled.

Brief over omwisselen containers

De sticker is een geheugensteuntje voor u en een herkenningsmiddel voor de medewerkers die uw duobak innemen. Op de sticker staat de datum waarop de duobak voor de laatste keer wordt leeggemaakt. En de datum waarop de lege duobak wordt ingenomen.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338. 

Innemen duobak

Nee, voor het innemen hoeft u niet thuis te zijn. U kunt de duobak op de in de brief genoemde dag leeg aan de weg zetten. Op deze datum, of uiterlijk de eerstvolgende werkdag daarna wordt de duobak ingenomen.

De duobak wordt ingenomen nadat u de nieuwe containers in gebruik heeft genomen. De datum waarop de duobak wordt ingenomen staat in de brief die u heeft ontvangen. En ook op de sticker bij deze brief.

Is uw duobak nog gevuld met afval en is de laatste lediging voor 1 juli al geweest? Dan kunnen wij uw duobak niet innemen. U dient zelf te zorgen voor het leegmaken van de duobak. Bijvoorbeeld door het afval in uw nieuwe containers te deponeren. De lege duobak kunt u op de aangekondigde ophaaldatum aan de weg zetten. 

Is uw duobak leeg? Dan laat deze ook de eerstvolgende werkdag na de aangegeven datum nog buiten staan. Is de bak na twee dagen nog niet ingenomen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Ja. Een extra duobak kunt u leeg aan de straat zetten op de datum waarop ook uw andere duobak wordt ingenomen. Deze datum staat in de brief die u voor 15 juni ontvangt. Plak een briefje op het deksel van de in te nemen extra duobak met daarop uw straatnaam en huisnummer. Let op: U ontvangt maar één set nieuwe containers bij uw adres.

Ingebruikname nieuwe containers

Dat kan. Op www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app staat op welke dag jouw containers worden geleegd. Dat kan dus een andere dag zijn dan je gewend was voor de duobak.

Dat klopt, eenmalig duurt het nog een extra week voordat een van de twee containers wordt geleegd. Dat heeft te maken met de overgang naar de nieuwe afvalinzameling. Met de duobak ruimden we zowel restafval als gft-afval op, maar met de nieuwe inzameling scheiden we deze afvalstromen en komen ze om de week aan de beurt. Het is dus eenmalig zo dat één afvalstroom niet twee weken, maar drie weken nadat de duobak voor het laatst is geleegd, wordt opgehaald. Voordeel is wel dat de nieuwe containers groter zijn dan de duobak. Je kunt er dus langer mee doen.