Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Omwisselactie containers

In onze gemeente verdwijnt de duobak. Dat is de container die de meeste huishoudens nu gebruiken voor het aanbieden van afval. Het voorste deel van deze container is voor gft (groente-, fruit-, en tuinafval), het achterste deel is voor restafval.

De duobak wordt vervangen door twee nieuwe containers: één grijze container met grijs deksel voor restafval en één grijze container met groen deksel voor gft. Het omwisselen van de duobak naar de twee nieuwe containers vindt plaats in de maanden mei en juni van 2022.

Levering nieuwe containers in mei en juni 2022

Tot en met 8 april jl. konden inwoners hun keuze voor het formaat van de containers (140 liter of 240 liter) definitief maken. In mei en juni 2022 start het leveren van de nieuwe containers. Het duurt een aantal weken voordat alle huishoudens de containers aan huis hebben staan. Al die tijd houdt en gebruikt u gewoon de duobak. Over het leveren van de nieuwe containers en het innemen van de duobak ontvangt u een brief met meer informatie. Deze brief krijgt u tussen 21 april en 15 juni. Heeft u in deze periode geen brief ontvangen, neem dan contact op met de telefonische helpdesk via 085-020 2338 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur).

Nieuwe containers in gebruik op 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gebruiken we in onze gemeente voortaan de twee nieuwe containers voor restafval en gft. De duobak is dan verleden tijd. De nieuwe containers worden dan elk om de twee weken geleegd. De ene week de ‘grijze’, de andere week de ‘groene’. 

Vóór 1 juli ontvangt iedereen de nieuwe Afvalwijzer in de bus. Hierop staan de nieuwe ophaalgegevens voor de tweede helft van 2022. Vanaf 1 juli staan deze gegevens ook op www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app. De afvalinzameling met de nieuwe containers start vanaf maandag 4 juli. 

Veelgestelde vragen over de omwisselactie

De huidige vuilniswagens worden niet meer uitgerust voor het legen van duobakken. De duobakken móeten daarom vervangen worden. Maar nog belangrijker: twee aparte containers helpt ons beter bij het scheiden van afval. En dat is juist wat we willen: beter afval scheiden, zodat we minder restafval produceren en grondstoffen beter kunnen hergebruiken. 

Nee, voor iedereen die gebruik maakt van afvalemmers of ondergrondse containers (veelal bewoners van hoogbouw) verandert er niets.

Nee, het omwisselen van duobak naar de twee nieuwe containers kost niks. 

Nee, tot en met 8 april 2022 had u de mogelijkheid om het formaat van de containers te wijzigen. Nu kunt u dat dit jaar niet meer doen. In 2023 kunt u weer een groter of kleiner formaat container aanvragen. 

Nee, de duobakken zijn eigendom van de gemeente. Ze worden gerecycled tot nieuwe containers. 

Brief over omwisselen containers

Het uitleveren van de twee nieuwe containers (een voor restafval en een voor gft) gebeurt in de maanden mei en juni. Ongeveer twee weken voordat de nieuwe containers bij uw adres geleverd worden, ontvangt u hierover brief. Heeft u op 15 juni nog geen brief ontvangen, neem dan contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338. 

De sticker is een geheugensteuntje voor u en een herkenningsmiddel voor de medewerkers die uw duobak innemen. Op de sticker staat de datum waarop de duobak voor de laatste keer wordt leeggemaakt. En de datum waarop de lege duobak wordt ingenomen.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Neem zo snel mogelijk contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338. 

Leveren nieuwe containers en innemen duobak

Nee, de containers worden zo dicht mogelijk bij de voordeur of oprit geplaatst. Op de zijkant van de containers zit een adressticker. U kunt buren/kennissen vragen om de containers binnen of achter het huis te plaatsen.

De nieuwe containers hebben een witte sticker aan de linker zijkant. Op die sticker staat het adres waar de container bij hoort.

Nee, voor het innemen hoeft u niet thuis te zijn. U kunt de duobak op de in de brief genoemde dag leeg aan de weg zetten. Op deze datum, of uiterlijk de eerstvolgende werkdag daarna wordt de duobak ingenomen.

De duobak wordt ingenomen nadat u de nieuwe containers in gebruik heeft genomen. De datum waarop de duobak wordt ingenomen staat in de brief die u voor 15 juni ontvangt. En ook op de sticker die u bij deze brief aantreft. 

Is uw duobak nog gevuld met afval en is de laatste lediging voor 1 juli al geweest? Dan kunnen wij uw duobak niet innemen. U dient zelf te zorgen voor het leegmaken van de duobak. Bijvoorbeeld door het afval in uw nieuwe containers te deponeren. De lege duobak kunt u op de aangekondigde ophaaldatum aan de weg zetten. 

Is uw duobak leeg? Dan laat deze ook de eerstvolgende werkdag na de aangegeven datum nog buiten staan. Is de bak na twee dagen nog niet ingenomen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk: 085-0202338.

Ja. Een extra duobak kunt u leeg aan de straat zetten op de datum waarop ook uw andere duobak wordt ingenomen. Deze datum staat in de brief die u voor 15 juni ontvangt. Plak een briefje op het deksel van de in te nemen extra duobak met daarop uw straatnaam en huisnummer. Let op: U ontvangt maar één set nieuwe containers bij uw adres.

Dat heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid adressen waar we de nieuwe containers moeten leveren en de oude duobak moeten ophalen. Vóór 1 juli worden bij 21.000 adressen in onze gemeente de nieuwe containers geleverd. Bij diezelfde 21.000 adressen moet ook de oude duobak worden opgehaald, maar dat kan pas na 1 juli. Daarbij moeten we ook rekening houden met de afval inzameldagen in de verschillende wijken. We willen de inzameldienst namelijk niet hinderen én voorkomen dat er oude en nieuwe containers tegelijkertijd aan de straat staan. Vandaar dat het wat meer tijd in beslag neemt dan je misschien zou denken. 

Ingebruikname nieuwe containers

Dat kan. In de Afvalwijzer staat op welke dag jouw containers vanaf 1 juli worden geleegd. Dat kan dus een andere dag zijn dan je gewend was voor de duobak. Check dat even in de Afvalwijzer. In juni valt de nieuwe Afvalwijzer bij iedereen op de deurmat. Vanaf 1 juli vind je de nieuwe data ook op www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app.