Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Onderhoud openbare ruimte Kastelenbuurt

Het logo van de gemeente Roermond

In maart start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Roermond aan het wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt. De gehele wijk Kastelenbuurt wordt vanaf de Koninginnelaan tot aan de Oranjelaan. verbeterd.

Dit houdt in dat onder andere de toplaag asfalt wordt vervangen, trottoirs worden vernieuwd en waar nodig straatwerk wordt hersteld. Op enkele locaties wordt ook onderhoud aan de riolering uitgevoerd en worden groenvoorzieningen verbeterd. Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 1 jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat er steeds in een deel van de wijk gewerkt wordt.

Voor meer informatie met betrekking tot de werkzaamheden, planning, fasering en communicatie willen wij u verwijzen naar de website van BLM Wegenbouw B.V.  Christian Reuls is de omgevingsmanager vanuit BLM Wegenbouw waarbij u terecht kunt met uw vragen via e-mailadres: c.reuls@blmwegenbouw.nl of telefoonnummer: 06 - 8398 3728.

Voor meer informatie met betrekking tot dit project of het inzien van de situatietekeningen kunt u zich ook richten tot de projectleider, de heer J. van Montfort van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 35 94 09 of josvanmontfort@roermond.nl.