Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Ondernemen & corona

Het Coronavirus en de lockdowns hebben voor veel ondernemers gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid. U werd misschien geconfronteerd met teruglopende inkomsten, onzekerheid over de toekomst of financiële problemen. 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Herkent u zich in het bovenstaande? Dan willen wij graag met u in contact komen. Wij gaan in gesprek met u en nemen uw persoonlijke situatie door. Samen kijken we hoe u het beste geholpen kunt worden. Denk hierbij aan financieel advies, hulp bij geldproblemen, heroriëntatie op het ondernemerschap of ondersteuning in de gezinssituatie. Ons advies is gratis en vrijblijvend.

Hoe maakt u gebruik maken van dit aanbod?

Stuur dan een email naar bbz@roermond.nl. Vermeld hierbij uw telefoonnummer en ‘Aanbod voor ondernemers’. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw situatie te bespreken. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rij, met verwijzingen naar relevante informatie bij andere instanties.

Tijdelijke BBZ

Per 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u vanaf 1 oktober 2021 financiële ondersteuning nodig heeft, dan kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. 

Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 worden de voorwaarden van het Bbz voor nieuwe aanvragers tijdelijk versoepeld. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden mogelijk. Ook komt de vermogenstoets te vervallen. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Tozo zijn dat we uw bedrijf toetsen op levensvatbaarheid en dat u meer bewijsstukken moet aanleveren. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat uw administratie op orde is en dat u recent cijfermateriaal kunt aanleveren. Kijk voor meer informatie op de pagina 'tijdelijke BBZ'.

Controle op de corona toegangsbewijzen 2022

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen die verplicht zijn geweest om in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 te controleren op de coronatoegangsbewijzen kunnen, een eenmalige subsidie ontvangen van maximaal €1000,-. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of Noodloket)

De TOGS regeling is gesloten, kijk hier voor meer informatie

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een regeling getroffen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee is komen te vervallen. 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV voert de regeling uit. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

De NOW regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en heeft een looptijd van 3 maanden.

Wat is het verschil tussen NOW en Wertijdverkorting (WTV)?

 1. De NOW is losgekoppeld van de ww. Dat betekent dat er geen aanspraak gemaakt wordt op WW rechten van medewerkers. Ook dit geldt, voor zover we dit nu kunnen overzien, met terugwerkende kracht.
 2. Werkgever verplicht zich om 100% van het loon door te betalen. Doorbetaling geldt ook voor de pensioenpremies en de opbouw van het vakantiegeld.
 3. Ontslagaanvragen op basis van economische redenen zijn tijdens de looptijd van de NOW verboden. Overige ontslaggronden en aflopende contracten vallen niet onder het verbod.
 4. De hoogte van de NOW is gebaseerd op de omzetdaling gedurende de maanden dat de NOW loopt. Dat heeft geen invloed op de lonen.
 5. Aan de NOW uitkering zit geen voorwaarde voor werktijdverkorting (WTV) verbonden.

Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier;

NOW-rekentool

Door de uitbraak van het coronavirus verwachten veel werkgevers een aanzienlijk verlies in omzet. Om werkgevers tegemoet te komen in deze tijd, biedt UWV de NOW-regeling aan bij ten minste 20% aan omzetverlies. Deze tool helpt je eenvoudig te berekenen of je in aanmerking komt voor de NOW-regeling en hoe hoog het voorschot is dat je kunt verwachten.

Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

Zij geven je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Kijk op: www.coronacalculator.nl.

  Wat doet de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)? 

  Het college heeft geregeld dat BSGW voor alle ondernemers in ons werkgebied alle betalingen, incasso en vorderingen drie maanden opschort. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.
  Voor bedrijven, denk aan ZZP-ers die in woningen zijn gevestigd doet de BsGW een oproep aan u! Vraag via de site van BsGW een verzoek tot uitstel van betaling aan.
  Deze maatregel start per direct en duurt vooralsnog tot dinsdag 30 juni 2020. Meer informatie via:

  • De website www.bsgw.nl
  • Telefonisch via de BsGW via 088 – 84 20 420

  Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering)

  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het kabinet heeft nu besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). 

  Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Lees meer op de website van RVO.

  Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget 

  Het kabinet heeft ook besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. 

  Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Lees meer op de website van RVO.

  TOPSS Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups

  Voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die als gevolg van de COVID-19 crisis moeite hebben met fundraising stelt Invest-NL 100 miljoen euro beschikbaar. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn. Invest-NL financiert in de beginsel tot 50% van de financieringsronde in de vorm van een converteerbare lening. Minimaal 50% moet worden gefinancierd door huidige of nieuwe investeerders of financiers. Bij de TOPSS krijgen startups en scale-ups, die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals werkgelegenheid, CO2-reductie en R&D, voorrang.

  Tijdelijk gratis hulp ondernemersklankbord OKB

  Het Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis. 

  Gemeente gerelateerde vragen

  Heeft u een vraag voor de gemeente die niet financieel gerelateerd is? Neem dan contact met ons op met ons KCC via 14 0475.

  Voor financieel gerelateerde vragen inzake de Bbz-regeling kunt u mailen naar BBZ@roermond.nl

  Wat doet de Veiligheidsregio Limburg-Noord?

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt besluiten om de veiligheid te borgen. Zie ook:

  Startersregeling opent 31 mei

  Meer informatie vindt u op de website van RVO.

  Overige regelingen rijksoverheid

  Meer informatie over de regelingen van de Rijksoverheid vindt u op de volgende websites.: 

  Blijf op de hoogte!

  Het laatste nieuws van de gemeente Roermond volgen kan ook via: