Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Ondernemen & corona

Wat doet de gemeente Roermond voor ondernemers? 

De crisis raakt ons allemaal! De gemeente Roermond is momenteel heel hard bezig om u als onderneming te kunnen helpen/ondersteunen. Met meedenken en het geven van informatie willen wij ondernemers zo veel als mogelijk ondersteunen. Dit doen we zowel digitaal als telefonisch. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor de bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de samenwerking met BsGW voor de gemeentelijke belastingen.
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rij, met verwijzingen naar relevante informatie bij andere instanties.

Wij onderhouden nauw contact met onze partners hierin, zodat zij hun achterban kunnen informeren en hulp kunnen bieden waar nodig:

  Tijdelijk gratis hulp ondernemersklankbord OKB

  Het Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis. Lees hier het hele bericht.

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) / Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het is mogelijk om hier een voorschot op te krijgen. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
  De regeling bevat onder meer volgende elementen:

  • Geen toepassing van de levensvatbaarheidstoets Bbz.
  • Binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning ter hoogte van het sociale minimum. Bij spoed kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald en er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats
  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bij het verstrekken van deze lening wordt een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt gehanteerd.
  • Bij het verstrekken van de lening wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

  Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u een check doen of u in aanmerking komt voor de regeling.
  De regeling wordt momenteel verder door het ministerie uitgewerkt. Wij verwachten dat de inhoud hiervan op korte termijn bekend wordt. Aanvragen worden in de tussentijd wel al ingenomen door de gemeente.

  Meer informatie?

  Heeft u vragen hierover of wilt u in aanmerking komen voor deze (tijdelijke) regeling? Stuur dan een mail naar Bbz@roermond.nl of bel het KCC via 14 0475. 

  Direct aanvragen?

  Als u direct een aanvraag wilt indienen dan kunt u onderstaand formulier downloaden en met de gevraagde bijlagen retour sturen naar het mailadres Bbz@roermond.nl. Als het nodig is kunt u een voorschot krijgen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen. Dit kunt u op het formulier aangeven. 

  Gezien de grote hoeveelheid aanvragen kan het enkele dagen duren voordat u wordt teruggebeld of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. We vragen uw begrip hiervoor.

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of Noodloket)

  Behalve bovenstaande maatregelen is er een noodloket voor ondernemer die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.  Deze ondermers zien hun inkomsten grotendeels teruglopen terwijl de vaste lasten intussen gewoon doorlopen en uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

  Het gaat om een eenmalig bedrag ad € 4.000, dat niet hoeft te worden terugbetaald. Deze regeling wordt niet uitgevoerd door de gemeente maar door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het ontvangen van het bedrag ad € 4.000 is niet van invloed op de gemeentelijke regeling.

  Meer informatie en aanvraag indienen?

  Meer informatie om te kijken of uw onderneming gecompenseerd wordt door de RVO vindt u op www.rvo.nl

  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe regeling getroffen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee is komen te vervallen. Het loket voor de NOW-regeling is geopend op maandagochtend 6 april.

  Aanvragen, voorschot en uitbetalen

  UWV voert de regeling vanaf 6 april uit. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

  De NOW regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en heeft een looptijd van 3 maanden.

  Wat is het verschil tussen NOW en Wertijdverkorting (WTV)?

  1. De NOW is losgekoppeld van de ww. Dat betekent dat er geen aanspraak gemaakt wordt op WW rechten van medewerkers. Ook dit geldt, voor zover we dit nu kunnen overzien, met terugwerkende kracht.
  2. Werkgever verplicht zich om 100% van het loon door te betalen. Doorbetaling geldt ook voor de pensioenpremies en de opbouw van het vakantiegeld.
  3. Ontslagaanvragen op basis van economische redenen zijn tijdens de looptijd van de NOW verboden. Overige ontslaggronden en aflopende contracten vallen niet onder het verbod.
  4. De hoogte van de NOW is gebaseerd op de omzetdaling gedurende de maanden dat de NOW loopt. Dat heeft geen invloed op de lonen.
  5. Aan de NOW uitkering zit geen voorwaarde voor werktijdverkorting (WTV) verbonden.

  Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier;

  Wat doet de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)? 

  Het college heeft geregeld dat BSGW voor alle ondernemers in ons werkgebied alle betalingen, incasso en vorderingen drie maanden opschort. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.
  Voor bedrijven, denk aan ZZP-ers die in woningen zijn gevestigd doet de BsGW een oproep aan u! Vraag via de site van BsGW een verzoek tot uitstel van betaling aan.
  Deze maatregel start per direct en duurt vooralsnog tot dinsdag 30 juni 2020. Meer informatie via:

  • De website www.bsgw.nl
  • Telefonisch via de BsGW via 088 – 84 20 420

  Soepelere regels bevoorrading winkels

  Tips tegen digitale oplichting voor ondernemers en consumenten

  Gemeente gerelateerde vragen

  Heeft u een vraag voor de gemeente die niet financieel gerelateerd is? Neem dan contact met ons op met ons KCC via 14 0475. Waar nodig schakelen zij u door met onze bedrijfscontactfunctionaris, de heer Berendsen. U kunt hem mailen via stephanberendsen@roermond.nl. Waar mogelijk zal hij uw vragen beantwoorden dan wel u doorverwijzen naar de juiste instantie.

  Voor financieel gerelateerde vragen inzake de Bbz-regeling kunt u mailen naar BBZ@roermond.nl

  Wat doet de Veiligheidsregio Limburg-Noord?

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt besluiten om de veiligheid te borgen. Tot die besluiten horen ook de noodverordeningen. Deze noodverordeningen hebben gevolgen voor ondernemers in de detailhandel, horeca, toerisme en ambulante handel (zoals de weekmarkt). 
  Zie ook:

  Overige regelingen rijksoverheid

  Meer informatie over de regelingen van de Rijksoverheid vindt u op de volgende websites.: 

  Blijf op de hoogte!

  Op deze website vindt u per categorie updates over veiligheid, sociale zaken, ondernemen, bouwen, dienstverlening en zorgaanbieders met betrekking tot het coronavirus.

  Het laatste nieuws van de gemeente Roermond volgen kan ook via: 

   

  Uw Reactie
  Uw Reactie