Ondernemen & corona

Het Coronavirus en de lockdowns hebben voor veel ondernemers gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid. U werd misschien geconfronteerd met teruglopende inkomsten, onzekerheid over de toekomst of financiële problemen. 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Herkent u zich in het bovenstaande? Dan willen wij graag met u in contact komen. Wij gaan in gesprek met u en nemen uw persoonlijke situatie door. Samen kijken we hoe u het beste geholpen kunt worden. Denk hierbij aan financieel advies, hulp bij geldproblemen, heroriëntatie op het ondernemerschap of ondersteuning in de gezinssituatie. Ons advies is gratis en vrijblijvend.

Hoe maakt u gebruik maken van dit aanbod?

Stuur dan een email naar bbz@roermond.nl. Vermeld hierbij uw telefoonnummer en ‘Aanbod voor ondernemers’. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om uw situatie te bespreken. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rij, met verwijzingen naar relevante informatie bij andere instanties.

Tijdelijke BBZ

Per 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u vanaf 1 oktober 2021 financiële ondersteuning nodig heeft, dan kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. 

Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 worden de voorwaarden van het Bbz voor nieuwe aanvragers tijdelijk versoepeld. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden mogelijk. Ook komt de vermogenstoets te vervallen. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Tozo zijn dat we uw bedrijf toetsen op levensvatbaarheid en dat u meer bewijsstukken moet aanleveren. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat uw administratie op orde is en dat u recent cijfermateriaal kunt aanleveren. Kijk voor meer informatie op de pagina 'tijdelijke BBZ'.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of Noodloket)

De TOGS regeling is gesloten, kijk hier voor meer informatie

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een regeling getroffen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee is komen te vervallen. 

Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier;

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het kabinet heeft nu besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). 

Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Lees meer op de website van RVO.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget 

Het kabinet heeft ook besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. 

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Lees meer op de website van RVO.

TOPSS Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups

Voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die als gevolg van de COVID-19 crisis moeite hebben met fundraising stelt Invest-NL 100 miljoen euro beschikbaar. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn. Invest-NL financiert in de beginsel tot 50% van de financieringsronde in de vorm van een converteerbare lening. Minimaal 50% moet worden gefinancierd door huidige of nieuwe investeerders of financiers. Bij de TOPSS krijgen startups en scale-ups, die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals werkgelegenheid, CO2-reductie en R&D, voorrang.

Gemeente gerelateerde vragen

Heeft u een vraag voor de gemeente die niet financieel gerelateerd is? Neem dan contact met ons op met ons KCC via 14 0475.
Voor financieel gerelateerde vragen inzake de Bbz-regeling kunt u mailen naar BBZ@roermond.nl

Wat doet de Veiligheidsregio Limburg-Noord?

De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt besluiten om de veiligheid te borgen. Zie ook:

Overige regelingen rijksoverheid

Meer informatie over de regelingen van de Rijksoverheid vindt u op de volgende websites.: 

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws van de gemeente Roermond volgen kan ook via: