payment iconOndersteuning voor Oekraïeners

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland, moeten vluchtelingen uit Oekraïne zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook moeten zij zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Zij ontvangen leefgeld of mogen gaan werken. Vanaf 1 april hebben zij geen werkvergunning meer nodig.

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. 

Vluchtelingenwerk houdt meerdere keren per week spreekuur voor alle Oekraïeners, ook degenen die zijn ondergebracht bij particulieren. Vluchtelingenwerk geeft informatie en advies en verwijst door. Ook beantwoorden zij vragen over juridische kwesties, verblijfstatus, maar ook algemene vragen over werk, geld, school, gezondheid etc. 

 • Maandag en Vrijdag van 9.00 - 11.00 uur: locatie VluchtelingenWerk, Carmelitessenstraat 2 Roermond.

Wat kan Vluchtelingenwerk betekenen?

 • Welkom heten van Oekraïense vluchtelingen. Het bieden van een luisterend oor en nodigen mensen die dit willen uit voor een persoonlijk gesprek. 
 • Inventarisatie van de situatie van Oekraïense vluchtelingen: welke behoefte aan ondersteuning/ informatie-overdracht en doorverwijzing. 
 • Voorlichting geven over asiel en tijdelijke beschermingsmaatregel. Dat houdt in: wijzen op de juridische situatie van verblijfsrecht op basis van het Associatieverdrag, bespreken wat overwegingen kunnen zijn om nu, of later of geen asiel aan te vragen en wat de procedure is indien asiel wordt aangevraagd. 
 • Informatie bieden over inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente, het openen van een bankrekening, het aanvragen van leefgeld, het eventueel afsluiten van een ziektekostenverzekering, doorverwijzing naar lokale dienstverlening, zorg, onderwijs, scholing en (vrijwilligers)werk. 
 • Intermediaire functie: verbinding leggen en verwijzen naar organisaties die door gemeenten zijn ingeschakeld. Oekraïense vluchtelingen moeten zelf de toegang tot het zorgsysteem en bijvoorbeeld onderwijs voor de kinderen vinden. Wij bieden hierbij ondersteuning in het verbinden van Oekraïners en maatschappelijke organisaties voor zorg, welzijn, onderwijs, wonen en werk in gemeenten. 
 • Een open spreekuur aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen op de GOO voor al hun vragen over verblijf, asiel, financiën, school, werk en wonen. 
 • Een open spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen voor kleinschalige GOO’s en Oekraïense vluchtelingen die bij particulieren verblijven. Deze spreekuren zijn ook toegankelijk voor Nederlanders die vragen hebben over Oekraïense vluchtelingen en Nederlanders die particuliere opvang bieden.
 • Signalerende functie richting (gemeentelijke en landelijke) diensten en organisaties over bijvoorbeeld de situatie van de opvang, registratie en eerste levensbehoeften, rechtspositie. 

Op de website TouchToTell vindt u ‘praatplaten’ met pictogrammen en vertalingen die kunnen ondersteunen bij vertalingen. Zie www.touchtotell.com/oekraine-kinderen

Vertaalhulpen

Mensen die kunnen helpen met vertalen bieden zich ook aan via de website www.vertaalhulpoekraine.nl

Deze website in het Oekraïens

Onze website kunt u automatisch in het Oekraïens laten vertalen via Google Translate:

Er is één centraal punt voor (nieuwe) aanmeldingen basis en voortgezet onderwijs. De afspraak is dat het primair en voortgezet onderwijs vanuit één centraal punt de regie en coördinatie voert op (nieuwe) aanmeldingen. Voor de afzonderlijke scholen betekent dit dat zij niet zonder meer kinderen toelaten tot het onderwijs, maar een aanmelding allereerst centraal melden.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar komen in aanmerking voor primair onderwijs en dienen te worden gemeld bij Stichting Swalm & Roer in de persoon van Maaike Vos (via: maaikevos@swalmenroer.nl; 06-42458796).

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar komen in aanmerking voor voortgezet onderwijs en dienen te worden gemeld bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg in de persoon van Rik Krowinkel (via: r.krowinkel@nt2mundium.nl; 0475-453618) en/of Hilde Kleynen (h.kleynen@nt2mundium.nl; 0475-453618 / 06-28277273).

Onderwijs voor 18+plussers

Onderwijs voor 18+ is nog niet geregeld. Hier bestaat ook geen wettelijke verplichting voor. 

Kinderopvang

Voor kinderopvang is ook nog geen wettelijke verplichting om dit te regelen/organiseren. We proberen, voor zover er plek is, voor kinderen van 2 tot 4 jaar opvang te regelen. Eventuele aanmeldingen kunnen gedaan worden via jacquelinemulders@roermond.nl.  

Vluchtelingen in een gemeentelijke opvang

Volwassenen en kinderen krijgen €260 leefgeld per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen.

Vluchtelingen in particuliere opvang

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen €215 per maand extra en kinderen €55 per maand extra. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen géén leefgeld meer als zij:

 • uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • betaald werk gaan doen. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Om in aanmerking te kunnen komen voor leefgeld kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt bellen naar nummer 14 0475.

U ontvangt via de mail of post een brief met uw hulpvraag. In deze brief staat dat u binnen 2 werkdagen wordt gebeld door een consulent van de gemeente Roermond om een afspraak te maken voor de aanvraag leefgeld. Dit kan langer duren vanwege de vele aanvragen. Bij de afspraak moet u een identiteitsbewijs meenemen en bankpas (als u deze heeft).

Wij adviseren u met spoed een bankrekening in Nederland te openen.

Raadpleeg de locatiecoördinator of gastheer/gastvrouw. Deze kan een afspraak voor u maken. 

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed verschilt. Vanaf 1 juli 2022 is bij het declaratieproces belangrijk of de Oekraïense patiënt een Burgerservicenummer (BSN) heeft of niet. Uitgebreide informatie hierover vindt u hier op rijksoverheid.nl.  

 • Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. Zie www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie 

Hulp voor Dieren uit Oekraïne staat klaar om te helpen. Of het nu gaat om het adres van een dierenarts voor vaccinaties of (gratis) medische hulp, uitleg over wetten en regels of tijdelijk onderdak.  

Refugeehelp

Refugeehelp.com is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. U vindt er in meerdere talen informatie over veel onderwerpen via de knop rechtsboven.

WhatsApp service Rode Kruis

Vluchtelingen kunnen ook via WhatsApp een (voice-) bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger van het Rode Kruis in de gewenste taal.

Spreekuren Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk houdt meerdere keren per week spreekuur voor alle Oekraïeners. Zie hierboven: Spreekuren Vluchtelingenwerk

Op de opvanglocatie

Op de opvanglocaties zijn de locatiecoördinator of gastheer/gastvrouw het eerste aanspreekpunt.