persoon-buste iconOndersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunen. De verklaringen kunnen zij afleggen in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 in Roermond. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 25 september 2023 tot en met 9 oktober 2023.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen geen zetel(s) hebben behaald
  • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)
  •  Zie ook de Kieswet Artikel H4

Wie mag een ondersteuningsverklaring tekenen? 

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.
Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie ook de Kieswet Artikel H4.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Doet uw partij voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige verkiezing geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring dat een inwoner zijn steun verklaart aan een partij.
De kiesgerechtigden ondertekenen deze verklaring in de gemeente waar ze zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Wilt u een ondersteuningsverklaring inleveren?

Kiesgerechtigden die een partij willen ondersteunen, moeten persoonlijk naar het Stadskantoor komen en daar de verklaring ondertekenen.

De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 25 september 2023 tot en met 9 oktober 2023 in het Stadskantoor, Kazerneplein 7.

U kunt zonder afspraak terecht in het Stadskantoor van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Als u met meerdere personen tegelijk verklaringen wilt laten ondertekenen moet u een afspraak maken. Bel dan 140475.

U dient mee te nemen:

  • De ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen (zonder handtekening).
  • Een geldig identiteitsbewijs

U zet ter plekke uw handtekening. De baliemedewerker waarmerkt de verklaring, maakt een kopie en geeft het gewaarmerkte origineel aan u terug. Dit geeft u terug aan de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

U kunt maar één ondersteuningsverklaring per persoon afleggen.