Onderwijs in Roermond

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zij moeten zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Meer informatie over de leerplicht vindt u op de pagina 'leerplicht'.

Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in Roermond

Op de website van Scholen op de kaart vindt u welke basisscholen en middelbare scholen zich in Roermond en omstreken bevinden. Op de site vindt u informatie over het type onderwijs, kwaliteitsgegevens en resultaten van de school en kunt u de verschillende scholen vergelijken.
Op deze site vindt u ook scholen in speciaal onderwijs.

Beroepsonderwijs en educatie in Roermond

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt studenten voor op hun toekomst in de maatschappij. Het mbo bestaat uit verschillende typen onderwijs:

  • Regionaal opleidingscentrum (roc).
  • Agrarisch opleidingscentrum (aoc).
  • Vakschool voor een opleiding op maat.

Ook bestaan er verschillende soorten opleidingen zoals contractonderwijs, bbl-opleidingen enzovoorts. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Gilde Opleidingen - locatie Bredeweg:

Gilde Retail & Business Academy
Gilde School voor Optiek
Gilde ICT College
Gilde Opleidingen – locatie Kasteel Hillenraedtstraat
Gilde Bouwschool
Gilde Technische school
Gilde Creative & Design College
Gilde Instituut voor Veiligheid
Gilde Entree Onderwijs

Gilde Opleidingen – locatie Kerkeveldlaan 1

Gilde Zorgcollege
Gilde School voor Pedagogiek
Gilde Technische School

Gilde Opleidingen – locatie Kerkeveldlaan 4

Gilde Technische School

Meer informatie kunt u vinden op de site van Gilde Opleidingen.


CITAVERDE College

Het CITAVERDA College biedt agrarische en dieren opleidingen aan, maar ook opleidingen voor design, food, natuur en retail.
Op de website van CITAVERDE College vindt u meer informatie over het onderwijsaanbod.

Volksuniversiteit Midden-Limburg

Bob Boumanstraat 30
6042 EH Roermond
Telefoon: (0475) 34 66 74 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

Kappersacademie Roermond

Hendriklaan 54
6043 BT Roermond
Telefoon: (0475) 31 52 12
Website: https://kappersacademie.info/

Onderwijsinstituut Manhattan

Postadres: Antwoordnummer 97
6040 VB Roermond
Telefoon: (0475) 53 47 68