Online bijeenkomsten voor mantelzorgers

22 mei 2023
Nieuwsbericht

Op 31 mei en 5 juni organiseert mantelzorgondersteuning Roermond in samenwerking met mantelzorgondersteuners in Noord en Midden Limburg online bijeenkomsten met het thema “Mantelzorg binnen het gezin”.

  • 31 mei van 16.00 tot 17.00 uur: Webibar "Jong en Mantelzorger"
  • 5 juni van 20.00 - 21.00 uur: “Opgroeien in een zorgsituatie”

Webinar 'Jong en Mantelzorger'

1 tot en met 7 juni is de week van de jonge mantelzorger.  Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen en jongeren hebben extra zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. 

Kom jij in werk kinderen of jongeren tegen die aan deze omschrijving voldoen? Dan is de Webinar Jong & Mantelzorger interessant voor jou! 

In dit Webinar besteden we aandacht aan het herkennen van jonge mantelzorgers en de effecten hiervan op korte en lange termijn. We staan stil bij verschillende manieren waarop jij een jonge mantelzorger kunt helpen.

Het Webinar vindt plaats op dinsdag 30 mei van 16.00u - 17.00u. 
Aanmelden kan door te mailen naar mantelzorg@roermond.nl. Je krijgt een paar dagen van tevoren de link om deel te nemen via Teams toegestuurd. 

Het Webinar wordt georganiseerd in samenwerking met mantelzorgondersteuning in Noord- en Midden Limburg.

Bijeenkomst “Opgroeien in een zorgsituatie” op 5 juni

Binnen een gezin waar zorgen zijn om een kind of ouder, gaat vaak de aandacht naar deze persoon. Dit kan effect hebben op kinderen binnen het gezin die zelf geen extra zorg nodig hebben. Kind of jongere zijn binnen een gezin waar iemand zorg nodig heeft, kan op korte en lange termijn gevolgen hebben. Wat heeft je gezonde kind nodig, ook als het hier niet om vraagt?

Tijdens dit Webinar staan we stil bij:

  • de soorten zorg die een kind met een zorgvragende naaste kan hebben; 
  • wat gevolgen kunnen zijn van het opgroeien binnen een zorgsituatie; 
  • wat u als ouder kunt betekenen voor uw kind.

Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling van vragen, tips en adviezen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via: mantelzorg@roermond.nl
De toegang is gratis. Na aanmelding ontvangt u, voorafgaand aan de bijeenkomst een link om online via Microsoft Teams te kunnen deelnemen. 

U bent van harte welkom!